Předpis 45/2016 Sb.

Citace45/2016 Sb.
NázevZákon o službě vojáků v záloze
Částka17 (5. 2. 2016)
Účinnostod 1. 7. 2016
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
456 Vl.n.z. o službě vojáků v záloze
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
220/1999rušíZákon o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze 
271/1999rušíVyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví výše zástupného a příplatků a podrobnější podmínky k poskytování peněžních náležitostí vojákům v základní nebo náhradní službě a vojákům v záloze povolaným na vojenské cvičení 
272/1999rušíVyhláška Ministerstva obrany o rozsahu a způsobu poskytování naturálních náležitostí vojákům v základní nebo náhradní službě a vojákům v záloze povolaným na vojenské cvičení 
128/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
413/2005novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
39/2008rušíNařízení vlády, kterým se upravuje výše služného vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení 
305/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
306/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
300/2013novelizujeZákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 
Derogace pasivní
294/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze1
Vztahováno k
220/2016na základěVyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků v záloze ve službě a jeho hlediscích 
287/2016na základěVyhláška o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě 


ISP (příhlásit)