Předpis 358/2021 Sb.

Citace358/2021 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Částka158 (4. 10. 2021)
Účinnostod 5. 10. 2021

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
454/2009novelizujeNařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem 
457/2020novelizujeVyhláška o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty 
Vztahuje se k
280/2009??Zákon daňový řád 
280/2009na základěZákon daňový řád 
280/2009??Zákon daňový řád 
242/2016na základěZákon celní zákon 
242/2016??Zákon celní zákon 
245/2016??Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona 
245/2016??Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona 
245/2016??Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona 
106/2019??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona 
324/2019??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 106/2019 Sb. 
283/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
457/2020??Vyhláška o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty 
457/2020??Vyhláška o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty 
457/2020??Vyhláška o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty 
457/2020??Vyhláška o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty 
609/2020??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 
610/2020??Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky 
355/2021??Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů 
Vztahováno k
312/2022??Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní pro rok 2023 
368/2023??Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní pro rok 2024 
51/2024??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje vyhláška č. 304/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 328/2020 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, ve znění vyhlášky č. 311/2022 Sb. 


ISP (příhlásit)