Předpis 35/1984 Sb.

Citace35/1984 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon)
Částka7 (18. 4. 1984)
Účinnostod 1. 7. 1984, zrušeno dnem 1. 4. 1997

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
136/1961rušíVyhláška ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon) 
Derogace pasivní
425/1990novelizujeZákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících 
13/1997rušíZákon o pozemních komunikacích 


ISP (příhlásit)