Předpis 228/2002 Sb.

Citace228/2002 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
Částka87 (4. 6. 2002)
Účinnostod 1. 5. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
1102 Vládní návrh zákona o advokacii - EU

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
85/1996novelizujeZákon o advokacii 
6/2002novelizujeZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 


ISP (příhlásit)