Předpis 225/1994 Sb.

Citace225/1994 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se stanovují celní přechody, na nichž provádějí kontrolu cestovních dokladů celní úřady
Částka68 (6. 12. 1994)
Účinnostod 6. 12. 1994, zrušeno dnem 1. 7. 1997
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
113/1997rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
280/2009rušíZákon daňový řád 


ISP (příhlásit)