Předpis 219/2007 Sb.

Citace219/2007 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech
Částka70 (27. 8. 2007)
Účinnostod 1. 9. 2007

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
103/2003novelizujeNařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech 
Derogace pasivní
262/2012rušíNařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu 
Vztahuje se k
254/2001na základěZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 


ISP (příhlásit)