Předpis 201/2004 Sb.

Citace201/2004 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, ve znění vyhlášky č. 375/2003 Sb., a vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
Částka67 (26. 4. 2004)
Účinnostod 26. 4. 2004, zrušeno dnem 3. 9. 2008

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
202/2003novelizujeVyhláška o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky 
381/2003novelizujeVyhláška o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí 
Derogace pasivní
289/2007novelizujeVyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství 
290/2008rušíVyhláška o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů 


ISP (příhlásit)