Předpis 20/1993 Sb.

Citace20/1993 Sb.
NázevZákon České národní rady o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
Částka7 (31. 12. 1992)
Účinnostod 1. 1. 1993
ProjednáváníČeská národní rada, 1992 - 1992
237 Vládní návrh zákona ČNR o zabezpečení výkonu státní správ...
Navržené změny4 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
22/1997novelizujeZákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů1
119/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb.2
137/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony3
309/2002novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)4
250/2014novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě5


ISP (příhlásit)