Předpis 196/2000 Sb.

Citace196/2000 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality služeb poskytovaných v rámci univerzální služby držiteli telekomunikační licence
Částka62 (19. 7. 2000)
Účinnostod 19. 7. 2000, zrušeno dnem 1. 5. 2005
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
550/2004novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 196/2000 Sb., kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality služeb poskytovaných v rámci univerzální služby držiteli telekomunikační licence 
127/2005rušíZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 


ISP (příhlásit)