Předpis 172/2017 Sb.

Citace172/2017 Sb.
NázevVyhláška, o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti
Částka63 (21. 6. 2017)
Účinnostod 1. 7. 2017

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
250/2016na základěZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 


ISP (příhlásit)