Předpis 157/2024 Sb.

Citace157/2024 Sb.
NázevVyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu
Částka157 (18. 6. 2024)
Účinnost 

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
500/2006??Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti 
283/2021??Zákon stavební zákon 
283/2021??Zákon stavební zákon 
152/2023??Zákon, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony 


ISP (příhlásit)