Předpis 139/1997 Sb.

Citace139/1997 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců
Částka48 (26. 6. 1997)
Účinnostod 26. 6. 1997, zrušeno dnem 1. 1. 2005
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
59/1985rušíVyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o určení školských zařízení, ve kterých mají pedagogičtí pracovníci postavení učitele 
Derogace pasivní
563/2004rušíZákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 


ISP (příhlásit)