Předpis 136/2011 Sb.

Citace136/2011 Sb.
NázevZákon o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
Částka52 (25. 5. 2011)
Účinnostod 1. 7. 2011
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
178 Vl.n.z. o oběhu bankovek a mincí
Navržené změny8 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
6/1993novelizujeZákon České národní rady o České národní bance 
37/1994rušíVyhláška České národní banky, kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince 
553/2006rušíVyhláška o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují 
Derogace pasivní
254/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony1
278/2013novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti2
323/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů3
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích4
89/2018novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů5
527/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů6
Vztahováno k
274/2011na základěVyhláška o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí 
418/2016na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí 
476/2021na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí, ve znění vyhlášky č. 418/2016 Sb. 


ISP (příhlásit)