Předpis 135/1980 Sb.

Citace135/1980 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Řád poštovní novinové služby
Částka33 (14. 10. 1980)
Účinnostod 1. 1. 1981, zrušeno dnem 1. 7. 2000

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
29/2000rušíZákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách 


ISP (příhlásit)