Předpis 119/1988 Sb.

Citace119/1988 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva financí o hospodaření s národním majetkem
Částka25 (30. 6. 1988)
Účinnostod 1. 7. 1988, zrušeno dnem 1. 1. 2001

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
90/1984rušíVyhláška federálního ministerstva financí o správě národního majetku 
Derogace pasivní
103/1990novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník 
425/1990novelizujeZákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících 
544/1992novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů 
219/2000rušíZákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 


ISP (příhlásit)