Předpis 104/1977 Sb.

Citace104/1977 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 209/1964 Sb., o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť
Částka31 (30. 12. 1977)
Účinnostod 1. 1. 1978, zrušeno dnem 1. 4. 1997

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
209/1964novelizujeVyhláška ministerstva dopravy o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť 
Derogace pasivní
49/1997rušíZákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)