Předpis 103/1992 Sb.

Citace103/1992 Sb.
NázevZákon České národní rady o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
Částka25 (5. 3. 1992)
Účinnostod 5. 3. 1992, zrušeno dnem 4. 7. 2001
ProjednáváníČeská národní rada, 1990 - 1992
569 Návrh zákona o Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
Derogace pasivní
474/1992novelizujeZákon České národní rady o opatřeních v soustavě úředních orgánů státní správy České republiky1
36/1993novelizujeZákon České národní rady o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání2
331/1993novelizujeZákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů3
253/1994novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů4
301/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů5
135/1997novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů6
151/2000novelizujeZákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů7
231/2001rušíZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů8


ISP (příhlásit)