Předpis 133/1993 Sb.

Citace133/1993 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb., a zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb.
Částka38 (12. 5. 1993)
Účinnostod 12. 5. 1993
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
153 Novela zákona o mimosoudních rehabilitacích

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 38 pod číslem 133/1993 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
87/1991novelizujeZákon o mimosoudních rehabilitacích 
231/1991novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích 
Vztahuje se k
87/1991??Zákon o mimosoudních rehabilitacích 
87/1991??Zákon o mimosoudních rehabilitacích 
87/1991??Zákon o mimosoudních rehabilitacích 
231/1991??Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích 
231/1991??Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích 
231/1991??Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích 
544/1991??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích 
267/1992??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích 
Vztahováno k
115/1994??Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb., zákona č. 528/1990 Sb., zákona č. 137/1991 Sb. a zákona č. 264/1992 Sb., a mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 133/1993 Sb. 
116/1994??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů 
107/1995??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů 
134/1997??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů 
78/1998??Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů 
320/2002??Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
330/2003??Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
357/2005??Zákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů 
250/2008??Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel 
227/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 


ISP (příhlásit)