Předpis 39/1995 Sb.

Citace39/1995 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii
Částka8 (14. 3. 1995)
Účinnostod 1. 4. 1995
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1366 Zákon - novela zákona o Vojenské policii - vládní
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 8 pod číslem 39/1995 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
124/1992novelizujeZákon o Vojenské policii 
Derogace pasivní
300/2013rušíZákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)1
Vztahuje se k
124/1992??Zákon o Vojenské policii 
124/1992??Zákon o Vojenské policii 
124/1992??Zákon o Vojenské policii 
Vztahováno k
58/1996??Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví zevní označení a služební průkaz vojenského policisty a barevné provedení a označení dopravních prostředků Vojenské policie 
12/1997??Zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 
219/1999??Zákon o ozbrojených silách České republiky 
268/1999??Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí 
274/1999??Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví druhy a kategorie vojenských vozidel, schvalování jejich technické způsobilosti, provádění technických prohlídek vojenských vozidel a zkoušek technických zařízení vojenských vozidel 
213/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb. 
361/2000??Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
212/2003??Vyhláška, kterou se stanoví způsob zevního označení a vzor služebního průkazu vojenského policisty a barevné provedení a označení dopravních prostředků Vojenské policie 
413/2005??Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
465/2006??Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), jak vyplývá z pozdějších změn 
41/2009??Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku 
150/2011??Zákon, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů 
300/2013??Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 
300/2013??Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 


ISP (příhlásit)