Předpis 34/1995 Sb.

Citace34/1995 Sb.
NázevZákon, kterým se doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů
Částka7 (3. 3. 1995)
Účinnostod 1. 4. 1995, zrušeno dnem 1. 12. 1999
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1364 Zákon - novela zákona o služeb. poměrech vojáků - poslan.

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 7 pod číslem 34/1995 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
76/1959novelizujeZákon o některých služebních poměrech vojáků 
Derogace pasivní
221/1999rušíZákon o vojácích z povolání1
Vztahuje se k
76/1959??Zákon o některých služebních poměrech vojáků 
76/1959??Zákon o některých služebních poměrech vojáků 
76/1959??Zákon o některých služebních poměrech vojáků 
59/1969??Zákon o některých změnách ve služebních poměrech vojáků z povolání 
100/1970??Zákon o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti 
65/1978??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků ve znění pozdějších předpisů 
74/1990??Zákon, kterým se stanoví nové znění vojenské přísahy a služební přísahy příslušníků Sboru národní bezpečnosti a Sborů nápravné výchovy, upravuje název československé armády, upravuje řádná dovolená vojáků v základní službě a jímž se mění zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti 
228/1991??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů 
77/1992??Zákon, kterým se mění zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 
226/1992??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů 
Vztahováno k
117/1995??Zákon o státní sociální podpoře 
160/1995??Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění 
107/1996vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 28. února 1996 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 34/1995 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, a ve věci návrhu na zrušení zákona č. 33/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnos 
107/1996??Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 28. února 1996 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 34/1995 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, a ve věci návrhu na zrušení zákona č. 33/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnos 
126/1997??Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 30. dubna 1997 ve věci návrhu, spojeného s ústavní stížností, na zrušení ustanovení § 33 odst. 11 zákona č.76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění zákona č.160/1995 Sb. 
87/1998??Zákon o státní sociální podpoře (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
221/1999??Zákon o vojácích z povolání 
221/1999??Zákon o vojácích z povolání 
198/2003??Nález Ústavního soudu ze dne 11. června 2003 ve věci návrhu na zrušení slova "soudcům" v § 1 zákona č. 416/2001 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2001 a stanovení výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2002 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům, členům prezidia Komise pro cenné papíry, zástupci Veřejného ochránce práv a členům bankovní rady České národní banky 
355/2009??Úplné znění zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, jak vyplývá z pozdějších změn 


ISP (příhlásit)