Písemné pozměňovací návrhy / 94. schůze

ČTNázev
110Novela z. o střetu zájmů
119Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením
241Novela z. - občanský zákoník
491Novela z. - insolvenční zákon
512Novela z. o zdravotních službách
519Novela z. o ochraně utajovaných informací
520Novela z. o úřednících územních samospráv. celků
523Vl.n.z. o hromadném občanském řízení soudním
524Vl.n.z. o hromadném občanském řízení soudním - související
564Novela z. o Státním fondu podpory investic
567Novela z. o důchodovém pojištění
569Novela z. o vodách (vodní zákon)
570Novela z. o investičních společnostech
576Novela z. o archivnictví a spisové službě
579Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu
605Novela z. o sociálních službách


ISP (příhlásit)