Písemné pozměňovací návrhy / 27. schůze

ČTNázev
69Novela z. o majetku České republiky
74Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.
126N.z. o zálohovaném výživném
247Novela z. - živnostenský zákon
293N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.
295Novela z. - exekuční řád
309Novela z. - školský zákon
317Novela z. - zákoník práce
320Novela z. - občanský soudní řád
330Novela z. o pozemních komunikacích
338Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
350Novela z. - školský zákon
352Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
359Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
374Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
398Vl.n.z. - v oblasti regulace podnikání na finančním trhu
411Novela z. - občanský zákoník
412Novela z. o Státním fondu rozvoje bydlení


ISP (příhlásit)