Písemné pozměňovací návrhy
Adam Kalous

ČísloSněmovní tiskDokumentPředloženo
111750Novela z. o svobodném přístupu k informacím13341-19581.doc (51 KB)10. 7. 2018
209750Novela z. o svobodném přístupu k informacím14321-21264.docx (25 KB)29. 1. 2019
2838391Vl.n.z. o realitním zprostředkování15062-22428.doc (38 KB)15. 5. 2019
3311391Vl.n.z. o realitním zprostředkování15535-23389.docx (22 KB)11. 9. 2019
3476391Vl.n.z. o realitním zprostředkování15700-23605.docx (22 KB)27. 9. 2019
3994502Novela z. o potravinách a tabákových výrobcích16218-24450.docx (25 KB)11. 12. 2019
4868820Vl.n.z.o opatř.ke zmírnění dopadů SARS CoV-2 na cestov. ruch17092-25870.docx (13 KB)8. 4. 2020


ISP (příhlásit)