Písemné přihlášky do rozpravy
Sněmovní tisk 359

111. schůze

Zákony

  1. 40.

    Návrh poslanců Barbory Kořanové, Petra Sadovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 359/


obecná rozprava
1.Jan Čižinský
podrobná rozprava
2.Jan ČižinskýISP (příhlásit)