Schválený pořad a stav projednávání 17. schůze

Od 29. 3. 2022 10:00 do 29. 3. 2022 19:08
Aktuální stav k 29. 3. 2022, 19:08


Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze