Usnesení

č. 1Stanovení počtu ověřovatelů a jejich volba (21. ledna 2022) 
č. 2Kontrolní akce NKÚ ve VZ (DŮVĚRNÉ) (23. února 2022) 
č. 3k bezpečnostní situacina Ukrajině (2. března 2022) 
č. 4Volba místopředsedy komise (5. května 2022) 
č. 5Zpráva o činnosti Vojenského zpravodajství za rok 2021 (TAJNÉ) (25. srpna 2022) 
č. 6Podkladové dokumenty na základě § 22 odst. 3 písm. b) - e) zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství (DŮVĚRNÉ) (25. srpna 2022) 
č. 7Různé (novelizace zákona č. 106/1999 Sb.) (25. srpna 2022) 
č. 9Zpráva o činnosti Vojenského zpravodajství za rok 2022 (TAJNÉ) (12. října 2023) 
č. 10Podkladové dokumenty na základě § 22 odst. 3 písm. b) - e) zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství (DŮVĚRNÉ) (12. října 2023) 
č. 11Různé – Kompletní revize krizové legislativy (12. října 2023) 
č. 12Podkladové dokumenty na základě § 22 odst. 2 písm. b), d), zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství (DŮVĚRNÉ) (10. ledna 2024) 
č. 13Podkladové dokumenty na základě § 22 odst. 2 písm. b), d), zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství (DŮVĚRNÉ) - přerušený bod (23. dubna 2024) 
č. 14Různé – poděkování řediteli VZ (23. dubna 2024) ISP (příhlásit)