Kontrolní výbor
Dokumenty podvýborů

Podvýbor pro kontrolu hospodaření ve veřejné správě

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 3 (11. července 2012)
č. 2 (2. února 2012)
č. 1 (24. února 2011)

další

Usnesení

č. 6k vládnímu návrhu novely zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (11. července 2012)
č. 5k vládnímu návrhu novely ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 351/ a vládnímu návrhu novely zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu /sněmovní tisk 352/ (11. července 2012)

další

Podvýbor pro legislativu a kontrolní systémy

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 3 (6. září 2011)
č. 2zrušeno (31. srpna 2011)
č. 1 (24. února 2011)

další
ISP (příhlásit)