Kontrolní výbor
Usnesení KV

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (8. července 2010) 
č. 2k volbě volební komise (8. července 2010) 
č. 3k volbě předsedy výboru (8. července 2010) 
č. 4k stanovení počtu místopředsedů výboru (8. července 2010) 
č. 5k volbě místopředsedů výboru (8. července 2010) 
č. 6k návrhu termínu a pořadu 2. schůze kontrolního výboru (8. července 2010) 
č. 7k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2009, kapitola 381 - Nejvyšší kontrolní úřad (8. září 2010) 
č. 8ke Stanovisku Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2009 /sněmovní tisk 1/1/ (8. září 2010) 
č. 9ke zřízení podvýboru kontrolního výboru pro legislativu a kontrolní systémy (8. září 2010) 
č. 10ke stanovení pořadí místopředsedkyň a místopředsedy kontrolního výboru (8. září 2010) 
č. 11k návrhu termínu a pořadu 3. schůze kontrolního výboru (8. září 2010) 
č. 12k Informaci vyžádané Kontrolním výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR při projednávání závěrečného účtu rozpočtové kapitoly 381- Nejvyšší kontrolní úřad za rok 2009 (30. září 2010) 
č. 13k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2009, kapitola 381 - Nejvyšší kontrolní úřad (30. září 2010) 
č. 14k Výroční zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2009 (30. září 2010) 
č. 15k Přehledu o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2009 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR /sněmovní tisk 68/ (30. září 2010) 
č. 16ke zřízení Podvýboru Kontrolního výboru pro kontrolu hospodaření ve veřejné správě (30. září 2010) 
č. 17k návrhu termínu a pořadu 4. schůze Kontrolního výboru (30. září 2010) 
č. 18k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 156/ (2. listopadu 2010) 
č. 19k návrhu termínu a pořadu 5. schůze Kontrolního výboru (2. listopadu 2010) 
č. 20k návrhu rozpočtu kapitoly 381 - Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2011 (18. listopadu 2010) 

12345>>
ISP (příhlásit)