Kontrolní výbor
Podvýbor pro kontrolu hospodaření ve veřejné správě
Pozvánka na schůzi č. 3 (11. července 2012)

Související sněmovní tisky

351 Novela z. - Ústava České republiky

352 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

595 Novela z. o finanční kontrole
ISP (příhlásit)