Kontrolní výbor
Podvýbor pro kontrolu hospodaření ve veřejné správě
Usnesení č. 5 (11. července 2012)

Související sněmovní tisky

351 Novela z. - Ústava České republiky

352 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu
ISP (příhlásit)