Kontrolní výbor
Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 39zrušeno (20. června 2013)
č. 38 (12. června 2013)
č. 37 (30. a 31. května 2013)
č. 36 (7. května 2013)
č. 35 (11. dubna 2013)

další

Zápisy z jednání

č. 39 (7. srpna 2013)
č. 34 (6. března 2013)

další

Usnesení

č. 200k návrhu termínu a programu 39. schůze Kontrolního výboru (z 38. schůze)
č. 199k návrhu prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu na novou členku Nejvyššího kontrolního úřadu (z 38. schůze)
č. 198ke Stanovisku Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2012 /sněmovní tisk 1010/1/ (z 38. schůze)
č. 196k návrhu termínu a programu 38. schůze Kontrolního výboru (z 37. schůze)
č. 195k příspěvkové organizaci Ministerstva zahraničních věcí Zámek Štiřín (z 37. schůze)

další

Semináře

Finanční kontrola ve veřejné správe (19. června 2012)
Možnosti rozšíření pravomocí NKÚ na obchodní společnosti s majetkovou účastí státu a samospráv (19. května 2011)

další
ISP (příhlásit)