Kontrolní výbor
Podvýbor pro kontrolu hospodaření ve veřejné správě
Usnesení

č. 5k vládnímu návrhu novely ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 351/ a vládnímu návrhu novely zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu /sněmovní tisk 352/ (11. července 2012) 
č. 6k vládnímu návrhu novely zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (11. července 2012) 

Navigace sekce Kontrolní výbor

Navigace sekce Podvýbor pro kontrolu hospodaření ve veřejné správěISP (příhlásit)