Kontrolní výbor
Podvýbor pro kontrolu hospodaření ve veřejné správě
Pozvánka na schůzi č. 2 (2. února 2012)

Související sněmovní tisky

351 Novela z. - Ústava České republiky

352 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

575 Vl.n.z. o kontrole (kontrolní řád)
ISP (příhlásit)