Kontrolní výbor
Usnesení KV

č. 81k informaci ministra financí o aktuálním stavu zavádění Integrovaného informačního systému Státní pokladna (25. května 2011) 
č. 82ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/20 - Prostředky státního rozpočtu poskytované církvím a náboženským společnostem (25. května 2011) 
č. 83ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/08 - Správa odvodů za porušení rozpočtové kázně (25. května 2011) 
č. 84k návrhu termínu a pořadu 17. schůze Kontrolního výboru (25. května 2011) 
č. 85k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2010, kapitola 381 - Nejvyšší kontrolní úřad - pokračování (přerušeno na 16. schůzi Kontrolního výboru) (7. června 2011) 
č. 86ke Stanovisku Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2010 /sněmovní tisk 332/2/ (7. června 2011) 
č. 87ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/08 - Správa odvodů za porušení rozpočtové kázně - pokračování (přerušeno na 16. schůzi Kontrolního výboru) (7. června 2011) 
č. 88k návrhu termínu a pořadu 18. schůze Kontrolního výboru (7. června 2011) 
č. 89k Přehledu o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2010 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR /sněmovní tisk 367/ (8. září 2011) 
č. 90k návrhu poslanců Miloslavy Vostré, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Alexandera Černého a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 353/ (8. září 2011) 
č. 91k dopisu ministra financí ze dne 30. 6. 2011 (č.j. MF: 14/34802/2011 - 143; č.j. KV: KV/8.7.11/8337/289) (8. září 2011) 
č. 92k návrhu na vyslání delegace Kontrolního výboru do Dánska (8. září 2011) 
č. 93k návrhu na vyslání delegace Kontrolního výboru do Lucemburska (8. září 2011) 
č. 94ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/08 - Správa odvodů za porušení rozpočtové kázně (8. září 2011) 
č. 95k návrhu termínu a pořadu 19. schůze Kontrolního výboru (8. září 2011) 
č. 96k informaci ministra financí o aktuálním stavu zavádění Integrovaného informačního systému Státní pokladna (13. října 2011) 
č. 97ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/08 – Správa odvodů za porušení rozpočtové kázně – pokračování (přerušeno na 17. schůzi Kontrolního výboru) (13. října 2011) 
č. 98ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/27 - Projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru "Ubytovna personálu ÚVN, ubytovna hotelového typu a parkoviště" (13. října 2011) 
č. 99k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 352/ (13. října 2011) 
č. 100k vládnímu návrhu na vydání Ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 351/ (13. října 2011) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)