Kontrolní výbor
Usnesení KV

č. 21k Informaci vyžádané Kontrolním výborem Poslanecké sněmovny při projednávání závěrečného účtu kapitoly 381 za rok 2009 (č.j: KV/29.9.10/08296/00268) (18. listopadu 2010) 
č. 22ke kontrole hospodaření Nejvyššího kontrolního úřadu s majetkem státu včetně prostředků státního rozpočtu kapitoly 381 - Nejvyšší kontrolní úřad (18. listopadu 2010) 
č. 23ke kontrole hospodaření Nejvyššího kontrolního úřadu s majetkem státu včetně prostředků státního rozpočtu kapitoly 381 - Nejvyšší kontrolní úřad (18. listopadu2010) 
č. 24ke kontrole hospodaření Nejvyššího kontrolního úřadu s majetkem státu včetně prostředků státního rozpočtu kapitoly 381 - Nejvyšší kontrolní úřad (18. listopadu 2010) 
č. 25ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/12 - Podpora rybářství v České republice podle operačních programů v letech 2004 až 2008 (18. listopadu 2010) 
č. 26ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu č.08/38 - Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie (18. listopadu 2010) 
č. 27ke Koncepci skladování topných olejů v zásobách Správy státních hmotných rezerv (18. listopadu 2010) 
č. 28k informaci Ministerstva spravedlnosti o aktuálním stavu zamezování nedovolené komunikace vězňů (19. listopadu 2010) 
č. 29k informaci Ministerstva spravedlnosti o průběhu zavádění domácího vězení (19. listopadu 2010) 
č. 30k informaci Ministerstva financí o postupu při kontrole čerpání finančních prostředků Evropské unie na nákup zdravotnických přístrojů (19. listopadu 2010) 
č. 31k informaci Ministerstva financí o aktuálním stavu zavádění Integrovaného informačního systému Státní pokladny (19. listopadu 2010) 
č. 32ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/14 - Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo zahraničních věcí (19. listopadu 2010) 
č. 33ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/13 - Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo financí (19. listopadu 2010) 
č. 34ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/20 - Majetek státu, k němuž má právo hospodaření Česká pošta (19. listopadu 2010) 
č. 35ke kontrolním závěrům Nejvyššího kontrolního úřadu (19. listopadu 2010) 
č. 36k návrhu termínu a pořadu 7. schůze Kontrolního výboru (19. listopadu 2010) 
č. 37k návrhu rozpočtu kapitoly 381 - Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2011 (23. listopadu 2010) 
č. 38k návrhu prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu na nové člena Nejvyššího kontrolního úřadu (23. listopadu 2010) 
č. 39k návrhu termínu a pořadu 8. schůze Kontrolního výboru (23. listopadu 2010) 
č. 40k informaci o průběhu zavádění trestu domácího vězení (20. ledna 2011) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)