Kontrolní výbor
Usnesení KV

č. 182k Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2006 až 2011 (z 35. schůze) 
č. 183ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/21 - Peněžní prostředky poskytované Ministerstvem zemědělství z národních zdrojů na podporu zemědělských aktivit dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství (z 35. schůze) 
č. 184ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/07 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané psychiatrické léčebny (z 35. schůze) 
č. 185k návrhu termínu a programu 36. schůze Kontrolního výboru (z 35. schůze) 
č. 186k návrhu termínu a programu 37. schůze Kontrolního výboru (z 35. schůze) 
č. 187ke Zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2012 (z 36. schůze) 
č. 188k Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2006 až 2011 (z 36. schůze) 
č. 189k volbě místopředsedy Kontrolního výboru (z 36. schůze) 
č. 190ke kontrolní skupině, která je pověřena provedením kontroly hospodaření Nejvyššího kontrolního úřadu s majetkem státu včetně prostředků státního rozpočtu kapitoly 381 - Nejvyšší kontrolní úřad (z 36. schůze) 
č. 191k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 934/ (z 37. schůze) 
č. 192k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 995/ (z 37. schůze) 
č. 193k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2012, kapitola 381 - Nejvyšší kontrolní úřad (z 37. schůze) 
č. 194k Výroční zprávě Nejvyšší kontrolního úřadu za rok 2012 (z 37. schůze) 
č. 195k příspěvkové organizaci Ministerstva zahraničních věcí Zámek Štiřín (z 37. schůze) 
č. 196k návrhu termínu a programu 38. schůze Kontrolního výboru (z 37. schůze) 
č. 198ke Stanovisku Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2012 /sněmovní tisk 1010/1/ (z 38. schůze) 
č. 199k návrhu prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu na novou členku Nejvyššího kontrolního úřadu (z 38. schůze) 
č. 200k návrhu termínu a programu 39. schůze Kontrolního výboru (z 38. schůze) 
č. 201k zahraniční cestě do Ázerbajdžánské republiky (7. srpna 2013) 

<<678910
ISP (příhlásit)