Kontrolní výbor
Usnesení KV

č. 61k převzetí záštity nad národní konferencí Českého institutu interních auditorů (24. února 2011) 
č. 62k návrhu termínu a pořadu 12. schůze Kontrolního výboru (24. února2011) 
č. 63k informaci ministra obrany o nákupu vojenských sanitních vozů - pokračování (přerušeno na 11. schůzi Kontrolního výboru) (22. března 2011) 
č. 64k informaci předsedy výboru JUDr. Vojtěcha Filipa o upozornění pana RNDr. Jiřího Svobody na možné nedodržení zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) (22. března 2011) 
č. 65k návrhu termínu a pořadu 13. schůze Kontrolního výboru (22. března 2011) 
č. 66k Národnímu centru pro krizovou připravenost a výcvik složek Integrovaného záchranného systému České republiky v Hradci Králové - pokračování (5. dubna 2011) 
č. 67ke Zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2010 (6. dubna 2011) 
č. 68k Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2005 až 2009 (6. dubna 2011) 
č. 69k návrhu termínu a pořadu 14. schůze Kontrolního výboru (6. dubna 2011) 
č. 70ke Zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2010 (27. dubna 2011) 
č. 71k Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2005 až 2009 (27. dubna 2011) 
č. 72k Národnímu centru pro krizovou připravenost a výcvik složek Integrovaného záchranného systému České republiky v Hradci Králové (27. dubna 2011) 
č. 73k převzetí záštity nad seminářem pořádaným občanským sdružením Ekologický právní servis (27. dubna 2011) 
č. 74k návrhu termínu a pořadu 15. schůze Kontrolního výboru (27. dubna 2011) 
č. 75k Národnímu centru pro krizovou připravenost a výcvik složek Integrovaného záchranného systému České republiky v Hradci Králové - pokračování (3. května 2011) 
č. 76k návrhu termínu a pořadu 16. schůze Kontrolního výboru (3. května 2011) 
č. 77k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2010, kapitola 381 - Nejvyšší kontrolní úřad (25. května 2011) 
č. 78k Výroční zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2010 (25. května 2011) 
č. 79k informaci Ministerstva financí o postupu při kontrole čerpání finančních prostředků Evropské unie na nákup zdravotnických přístrojů - pokračování (přerušeno na 11. schůzi Kontrolního výboru) (25. května 2011) 
č. 80k vládnímu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů/sněmovní tisk 287/ (25. května 2011) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)