Kontrolní výbor
Usnesení KV

č. 41k informaci ministra financí o aktuálním stavu zavádění Integrovaného informačního systému Státní pokladny (20. ledna 2011) 
č. 42k Národnímu centru pro krizovou připravenost a výcvik složek Integrovaného záchranného systému v Hradci Králové (20. ledna 2011) 
č. 43ke Koncepci Ministerstva zemědělství k hospodářské politice státního podniku Lesy České republiky od roku 2012 (20. ledna 2011) 
č. 44ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/27 - Prostředky státního rozpočtu poskytnuté v souvislosti s pořádáním Mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009 v České republice (20. ledna 2011) 
č. 45ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/14 - Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo zahraničních věcí - pokračování (přerušeno na 6. schůzi Kontrolního výboru) (20. ledna 2011) 
č. 46k sídlu Nejvyššího kontrolního úřadu (20. ledna 2011) 
č. 47k plánu zahraničních aktivit Kontrolního výboru na rok 2011 (20. ledna 2011) 
č. 48k volbě členů Podvýboru Kontrolního výboru pro kontrolu hospodaření ve veřejné správě (20. ledna 2011) 
č. 49k volbě předsedy Podvýboru Kontrolního výboru pro kontrolu hospodaření ve veřejné správě (20. ledna 2011) 
č. 50k volbě členů Podvýboru Kontrolního výboru pro legislativu a kontrolní systémy (20. ledna 2011) 
č. 51k volbě předsedy Podvýboru Kontrolního výboru pro legislativu a kontrolní systémy (20. ledna 2011) 
č. 52k návrhu termínu a pořadu 9. schůze Kontrolního výboru (20. ledna 2011) 
č. 53k plánu zahraničních aktivit Kontrolního výboru na rok 2011 (8. února 2011) 
č. 54k informaci ministra financí o aktuálním stavu zavádění Integrovaného informačního systému Státní pokladna - pokračování (přerušeno na 8. schůzi Kontrolního výboru) (8. února 2011) 
č. 55k Národnímu centru pro krizovou připravenost a výcvik složek Integrovaného záchranného systému v Hradci Králové - pokračování (přerušeno na 8. schůzi Kontrolního výboru) (10. února 2011) 
č. 56k návrhu termínu a pořadu 11. schůze Kontrolního výboru (10. února2011) 
č. 57k informaci ministra obrany o nákupu vojenských sanitních vozů (24. února 2011) 
č. 58k informaci Ministerstva financí o postupu při kontrole čerpání finančních prostředků Evropské unie na nákup zdravotnických přístrojů - pokračování (přerušeno na 6. schůzi Kontrolního výboru) (24. února 2011) 
č. 59k odpovědím ministrů na usnesení Kontrolního výboru přijatá v 6. volebním období (24. února 2011) 
č. 60ke kontrole hospodaření Nejvyššího kontrolního úřadu (24. února 2011) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)