Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 25. do 31. 5. 2009

Pondělí 25. května 2009

Členové Stálé delegace Parlamentu ČR vedené poslancem Tomášem Dubem (posl. P. Severa, V. Klučka, A. Seďa, M. Hrbata a senátoři J. Nedoma a P. Trpák) se ve dnech 22. - 26. května zúčastní v Oslu jarního zasedání Parlamentního shromáždění NATO .

Poslanci M. Soušek a J. Ježek se ve dnech 25. - 29. května se zúčastní v Jordánsku podnikatelské mise organizované MZV a Asociací bezpečnostního a obranného průmyslu.

 

Úterý 26. května 2009

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček slavnostně předá dekrety o udělení znaku a vlajky některým městům, městysům a obcím ČR a o stanovení obcí ČR městysem

od 11.00 a 14.00 hodin v míst. č. 108 - "Státní akty"

Ve dnech 25. - 27. května navštíví Českou republiku delegace ústavně právního výboru Národní rady Slovenské republiky vedená předsedou Mojmírem Mamojkou.

Z programu:

26. května

10.00 - 11.00 hodin v místnosti č. 55

jednání se členy ústavně právního výboru PS

Ve dnech 26. - 29. května navštíví Vídeň delegace Stálé komise pro sdělovací prostředky vedená předsedou Vítězslavem Jandákem (posl. O. Zubová,

J. Ježek a Z. Novotný).

Z programu: setkání s ředitelem a zástupci rakouské soukromé TV stanice ATV, jednání s partnerským výborem Národní Rady Rakouska a setkání s pracovníky Úřadu spolkového kancléřství a Orgánu pro regulaci médií.

Ve dnech 26. - 29. května navštíví Kyjev a Lvov delegace zahraničního výboru vedená předsedou Janem Hamáčkem (posl. R. Kufa, F. Novosad, D. Reisiegel).

Z programu: setkání s předsedou nejvyšší Rady Ukrajiny a se členy partnerského výboru, jednání s náměstkem předsedy vlády a na Ministerstvu zahraničních věcí, setkání s primátorem města Lvov, s předsedou Lvovské oblastní rady

a gubernátorem Lvovské oblasti.

Ve dnech 26. - 29. května navštíví Maltu delegace rozpočtového výboru vedená poslancem M. Paterou (posl. P. Braný, P. Červenka a D. Rovan).

Z programu: přijetí delegace prezidentem, předsedou a místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí, jednání se členy výboru pro veřejný rozpočet a na Ministerstvu financí a s představiteli Centrální banky.

Podvýbor VB pro vězeňství - výjezdní zasedání do moravských věznic - Břeclav, Znojmo, Mírov, Ostrava, Opava.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro zdravotnictví
č. 26 (26. až 28. května 2009)
HV - Podvýbor pro dopravu
č. 16 (26. května 2009)
VB - Podvýbor pro vězeňství
č. 8 (26. a 27. května 2009)

 

Středa 27. května 2009

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček přijme

arcibiskupa a metropolitu Pravoslavné církve Kryštofa

v 17: 00 hodin v místnosti č. 120

Rozpočtový výbor v místnosti č.111 - sněmovna

od 9.00 hodin

1. Vládní návrh zákona daňový řád (sněmovní tisk 685) - zahájení

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu (sněmovní tisk 686) - zahájení

Uvede: zástupce MF Zpravodaj: posl. P. Rafaj

od 9.40 hodin

Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 203/2005 Sb.,

o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky (tisk 543)

Uvede: zástupce předkladatelů

Zpravodaj: posl. J. Hanuš

Přizváni: zástupci MS, MF

od 10.15 hodin

Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik za období leden až prosinec 2008 předkládaná Exportní garanční a pojišťovací společností (tisk 821) Uvede: představitel MF a EGAP

Zpravodaj: posl. P. Suchánek

od 10.45 hodin

5. Informace České exportní banky o podpořeném financování za rok 2008 (tisk 822) Uvede: představitel MF a ČEB

Zpravodaj: posl. P. Suchánek

od 11.15 hodin

6. Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2008, kapitola 397 - Operace státních finančních aktiv

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. M. Svoboda

od 11.45 hodin

7. Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2008, kapitola 396 – Státní dluh

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. J. Dolejš

od 12.15 hodin

8. Vládní návrh Státního závěrečného účtu za rok 2008 kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. P. Rafaj

od 12.40 hodin

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu ČR za 1. čtvrtletí 2008

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. P. Rafaj

od 14.15 hodin

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 17. prosince 2008 v Pchjongjangu (tisk 787)

11. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Dánským královstvím o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Dánským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 6. března 1991 v Praze, která byla sjednána formou výměny nót (tisk 797)

12. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Jordánským hašimovským království o změně Dohody mezi Českou republikou a Jordánským hašimovským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic , podepsaný dne 6. dubna 2009 v Praze (tisk 813)

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. M.Vostrá

od 14.45 hodin

13. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Nikósii dne 28. dubna 2009 (tisk 839)

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. M.Vostrá

od 15.00 hodin

Zpráva o činnosti výboru pro finanční trh (od vzniku do května 2009)

Uvede: předseda výboru J. Rusnok

Zpravodaj: posl. B. Sobotka

15. Rozpočtová opatření

16. Informace o činnosti podvýborů

Kontrolní výbor v zasedací místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 9.00 hodin

1. Vládní návrh zákona daňový řád /sněmovní tisk 685/

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. L. Ježek

Přizváni: předseda NSS J. Baxa

od 9.30 hodin

Činnost Celní správy

Uvede: zástupci MF a GŘC

Zpravodaj: posl. L. Ježek

Přizváni: předseda NSS J. Baxa

od 10.00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách ,

a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, /sněmovní tisk 693/
Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. L. Ježek

od 10.30 hodin

Informace Ministerstva financí o průběhu realizace projektu Státní pokladna - cílový koncept
Uvede: ministr financí E. Janota

Zpravodaj: posl. V. Koníček

od 11.00 hodin

Zpráva o stávajícím stavu zavádění Vězeňského informačního systému

a Zpráva o hospodaření věznic

Uvedou: min. spravedlnosti D. Kovářová

a generální ředitel VS ČR L. Kula

Zpravodaj: posl. L. Ježek

od 13.00 hodin

Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2008, kapitola 381 – Nejvyšší kontrolní úřad
Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Přizváni: zástupci MF

od 13.30 hodin

Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného České republiky za rok 2008 /sněmovní tisk 816/1/účtu

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Přizváni: zástupci MF

od 14.00 hodin

Informace o splnění nápravných opatření v oblasti těžkých topných olejů přijatých na základě kontrolního závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/04 – Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené pro zabezpečení úkolů Správy státních hmotných rezerv

Uvedou: zástupci MPO a SSHR

Zpravodaj: posl. L. Ježek

Přizváni: zástupci NKÚ

od 14.30 hodin

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/06 – Finanční prostředky operačního programu Rozvoj lidských zdrojů určené na aktivní politiku zaměstnanosti

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal a ministr práce a sociálních věcí P. Šimerka

Zpravodaj: posl. L. Ježek

od 15.30 hodin

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/19 – Finanční prostředky určené na rozvoj a modernizaci vodních cest a přístavů Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. O. Plašil

Přizváni: zástupci MD, SFDI, Ředitelství vodních cest ČR a Povodí Labe, s.p.

od 16.00 hodin

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/05 – Finanční prostředky určené na platby realizované v rámci Společné zemědělské politiky – společné organizace trhu

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. J. Čerňanský

Přizváni: zástupci MZe a SZIF

Hospodářský výbor v místnosti č. 306, Sněmovní 1

od 9.00 hodin

Schválení programu schůze

9.15 hodin

SZÚ 2008 – kapitola 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Předkládá: zástupce MPO ČR

Zpravodaj : posl. Jaroslav Plachý

10.00 hodin

SZÚ 2008 – kapitola 327Ministerstvo dopravy ČR

Předkládá: zástupce MD ČR

Zpravodaj: posl. Karel Sehoř

11.00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví,

a některé další zákony, tisk 590

Předkládá: zástupce MD ČR

Zpravodaj: poslanec Pavel Hojda

11.30 hodin

Návrh poslanců Miloslava Vlčka, Martina Tesaříka, Karla Korytáře, Radko Martínka, Tomáše Kvapila, Jindřicha Valoucha, Pavla Severy, Zdeňky Horníkové, Josefa Smýkala, Daniela Petrušky a dalších na vydání zákona o urychlení výstavby rychlostní komunikace R35 – tisk 549

Předkládá: posl. Václav Snopek

Zpravodaj: posl. Karel Sehoř

12.00 hodin

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2008 – tisk 783

Výdajové rámce SFDI na léta 2010 – 2011 (prezentace)

Předkládá: zástupce SFDI

Zpravodaj: poslanec Karel Sehoř

14.00 hodin

SZÚ 2008 – kapitola 353 – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Předkládá: zástupce ÚOHS

Zpravodaj: posl. Věra Jakubková

14.30 hodin

SZÚ 2008 – kapitola 375 – Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Předkládá: zástupce SÚJB

Zpravodaj: posl. G. Kalábková

15.00 hodin

SZÚ 2008 – kapitola 349 – Energetický regulační úřad

Předkládá: zástupce ERÚ

Zpravodaj: posl. Jan Špika

15.30 hodin

SZÚ 2008 – kapitola 328 – Český telekomunikační úřad

Předkládá: zástupce ČTÚ

Zpravodaj: posl. František Sivera

16.00 hodin

SZÚ 2008 – kapitola 374 – Správa státních hmotných rezerv

Předkládá: zástupce SSHR

Zpravodaj: posl. Pavel Hojda

16.30 hodin

SZÚ 2008 – kapitola 344 – Úřad průmyslového vlastnictví.

Předkládá: zástupce ÚPV

Zpravodaj: posl. Zdeněk Prosek

17.00 hodin

Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - prosinec 2008) - tisk 821
Předkládá: zástupce EGAP

Zpravodaj: posl. Miloš Melčák

17.30 hodin

Informace o podpořeném financování za rok 2008 - tisk 822

Předkládá: zástupce ČEB

Zpravodaj: posl. Miloš Melčák

Výbor pro sociální politiku v místnosti č. 48/přízemí - tzv. „Konírna“

od 9.00 - 12.30 hodin vchod z Malostranského náměstí č. 7/19

Státní závěrečný účet za rok 2008 – kapitola 313 – MPSV

Odůvodní: zástupce MPSV

Zpravodaj: posl. V. Lesenská

Návrh poslanců A Čurdové, V. Lesenské, J. Paroubka, M. Vlčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu , a zákon ČNR č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů, (tisk 734) Odůvodní: zást. skupiny předkladatelů

Zpravodaj: A. Páralová

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

v místnosti č. 106 od 9.00 hodin

1. Sdělení předsedy

9.30 hodin

2. Závěrečný účet kapitoly 361 - Akademie věd za rok 2008

odůvodní: zástupce AV, MF

zpravodajka: posl. M. Šojdrová

10.00 hodin

3. Závěrečný účet kapitoly 321 - Grantová agentura za rok 2008

odůvodní: zástupce GA, MF

zpravodaj: posl. I. Ohlídal

10.30 hodin

4. Závěrečný účet kapitoly 372 - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2008
odůvodní: zástupce Rady, MF

zpravodaj: T. Hasil

11.00 hodin

5. Závěrečný účet kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2008
odůvodní: zástupce MŠMT, MF

zpravodaj: posl. W. Bartoš

11.45 hodin

6. Závěrečný účet kapitoly 334 - Ministerstvo kultury za rok 2008

odůvodní: zástupce MK, MF

zpravodaj: posl. V. Jandák

7. Závěrečný účet Státního fondu kultury za rok 2008

odůvodní: zástupce MK, MF

zpravodaj: posl. M. Grebeníček

8. Závěrečný účet Státního fondu pro podporu a rozvoj čs. kinematografie za rok 2008

odůvodní: zástupce MK, MF

zpravodaj: posl. J. Ježek

14.00 hodin

9. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2008 (tisk 781)

odůvodní: zástupce Rady ČRo

zpravodaj: posl. J. Ježek

14.30 hodin

10. Výroční zpráva o činnost České televize v roce 2008 (tisk 789)

odůvodní: zástupce Rady ČT

zpravodaj: posl. O. Zubová

15.00 hodin

11. Různé

- Informace o současném stavu přípravy maturit

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj v místnosti č. 211 B

od 13.00 hodin

Závěrečný účet ústředních orgánů České republiky za rok 2008, kapitola č. 317 Ministerstvo pro místní rozvoj.

Předkladatel: MPSV

Zpravodaj: posl. Jiří Petrů

13.30 hodin

Závěrečný účet ústředních orgánů České republiky za rok 2008, kapitola č. 314 Ministerstvo vnitra.

Předkladatel: Ministerstvo vnitra

Zpravodaj: posl. Tom Zajíček

14.00 hodin

Závěrečný účet ústředních orgánů České republiky za rok 2008 kapitola územních rozpočtů.

Předkladatel: Ministerstvo financí

Zpravodaj: posl. Petr Sunkovský

Podvýbor VB pro vězeňství - výjezdní zasedání do moravských věznic - Břeclav, Znojmo, Mírov, Ostrava, Opava


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro zdravotnictví
č. 26 (26. až 28. května 2009)
VB - Podvýbor pro vězeňství
č. 8 (26. a 27. května 2009)

 

Čtvrtek 28. května 2009

Ústavně právní výbor v místnosti č. 55

od 10.00 hodin

1. Sdělení předsedy výboru

2. Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru

10.15 hodin

3.

Návrh poslankyň Zuzky Bebarové-Rujbrové a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb ., trestní zákoník , a zákon č. 41/2009 Sb.,

o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku (tisk 748)

Odůvodní členka návrhové skupiny poslankyň

Zpravodaj posl. Jiří Polanský

11.00 hodin

Vládní návrh Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2008

kapitola 358 - Ústavní soud ČR

Odůvodní zástupce Ústavního soudu ČR

Zpravodaj posl. Radim Chytka

11.15 hodin

5. Vládní návrh Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2008

kapitola 355 – Ústav pro studium totalitních režimů ČR

Odůvodní zást. Ústavu pro studium totalitních režimů

Zpravodaj posl. Radim Chytka

11.30 hodin

6. Vládní návrh Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2008

kapitola 336 - Ministerstvo spravedlnosti ČR

Odůvodní zást. Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodaj posl. Radim Chytka

13.00 hodin

7.

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů (tisk 804)

Odůvodní zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodaj posl. Jeroným Tejc

15.00 hodin

8.

Návrh poslance Stanislava Křečka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník , ve znění pozdějších předpisů (tisk 611)

Odůvodní navrhovatel

Zpravodajka posl. Eva Dundáčková

Výbor pro bezpečnost v místn. č. 272G vchod z Malostranského nám. č. 7/19

od 9.00 - 10.00 hodin

1. Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti policistů Policie České republiky

Odůvodní: Martin Pecina, ministr vnitra,

Zdeněk Pelc, řed.Inspekce Policie ČR

Zpravodaj: posl. Richard Dolejš.

10.00 – 12.00 hodin

2. Problematika násilí na fotbalových stadionech

Přednese: posl. Karel Šplíchal

Přizváni: Martin Pecina, ministr vnitra,

Igor Němec, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pavel Mokrý, předseda ČMFS, Alexander Károlyi, předseda disciplinární komise ČMFS.

Zpravodaj: posl. Václav Klučka.

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hodin v místnosti č. 106


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro zdravotnictví
č. 26 (26. až 28. května 2009)

 

Pátek 29. května 2009

Podvýbor HV pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku - výjezdní zasedání na Ministerstvu dopravy

od 10.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

HV - Podvýbor pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku
č. 20 (29. května 2009)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)