Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 3. do 9. 11. 2008

Pondělí 3. listopadu 2008

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pořádá pod záštitou předsedy výboru Waltera Bartoše seminář na téma

„Řešení pro vysoké školy: Cesta k excelenci

Diskuse k Bílé knize terciárního vzdělávání“

od 10.00 - 14.00 hodin v místnosti č. 108

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček navštíví ve dnech
2.- 4. listopadu Kyperskou republiku.

Setká se s s prezidentem D emetrisem Christofiasem, s ministrem spravedlnosti a veřejného pořádku Kyprosem Chrisostomidesem, s předsedou Sněmovny reprezentantů Mariosem Garoyianem a s primátorkou Nikósie Eleni Mavrou. Bude jednat i s poslanci zahraničního výboru kyperského parlamentu a na hospodářské komoře se setká se členy nově založené asociace podnikatelů ČR- Kypr.

Členové delegace výboru pro evropské záležitosti se ve dnech 2. - 4. listopadu zúčastní v Bruselu společného zasedání partnerských výborů parlamentů členských zemí EU (COSAC).

Ve dnech 3. - 6. listopadu navštíví Ukrajinu delegace rozpočtového výboru vedená předsedou Bohuslavem Sobotkou (D. Rovan, L.Libý a M. Vostrá).

Z programu: jednání na Ministerstvu financí, setkání s místopředsedou Národní banky Ukrajiny a jednání se zástupci rozpočtového výboru Nejvyšší rady Ukrajiny.

Ve dnech 4. - 7. listopadu navštíví Moskvu delegace výboru pro bezpečnost vedená předsedou Františkem Bublanem (Z. Maršíček, V. Hink, V. Šlajs, J. Raninec a K. Šplíchal).

Z programu: setkání se zástupkyní ředitele Federální migrační služby RF, jednání s předsedou a senátory výboru pro otázky obrany a bezpečnosti Rady federace

a s poslanci pod vedením předsedy výboru pro otázky bezpečnosti Státní dumy.

Ve dnech 4. - 7. listopadu navštíví Španělsko delegace výboru pro zdravotnictví vedená Jaroslavem Krákorou (J.Carbol, S.Marková a M.Pohanka.)

Z programu: jednání delegace na Ministerstvu zdravotnictví a spotřeby, jednání s Komisí pro zdravotnictví a spotřebu v Senátu, Kongres poslanců – jednání s Komisí pro zdravotnictví a spotřebu a návštěva nemocnice Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes, autonomie Madrid)

 

Úterý 4. listopadu 2008

Předseda zahraničního výboru Jan Hamáček přijme ministra pro evropskou integraci a místopředsedu vlády Makedonie Ivicu Bocevského

v 8.30 - 9.30 hodin v místnosti č. 250, Sněmovní 1

Ve dnech 3. - 4. listopadu navštíví Českou republiku delegace zahraničního výboru Sejmu Polské republiky vedená předsedou Krzysztofem Lisekem.

Z programu:

4. listopadu

10.00 hodin v místnosti č. 250, Sněmovní 1

jednání se členy zahraničního výboru

15.00 hodin v místnosti č. 104

setkání s místopředsedou Poslanecké sněmovny Lubomírem Zaorálkem

Ve dnech 2. - 5. listopadu navštíví Českou republiku delegace výboru pro veřejnou správu, veřejný pořádek a justici Parlamentu Řecké republiky vedená Lazarosem Tsavdaridisem.

Z programu:

4. listopadu

9.30 - 11.45 hodin v místnosti č. 23

jednání se členy mandátového a imunitnho výboru

Petiční výbor v místnosti č. 301, Sněmovní 1

od 16.00 hodin

1. Schválení programu 24. schůze PV

16.05 hodin

2. Návrh rozpočtu Kanceláře Veřejného ochránce práv na rok 2009 – kapitola 309

Uvede: Otakar Motejl, VOP

Zpravodaj: posl. Jiří Carbol

16.25 hodin

3. Návrh rozpočtu Úřadu vlády ČR na rok 2009 - kapitola 304

Uvede: Jan Novák, vedoucí Úřadu vlády

Zpravodaj: posl. Hana Orgoníková

16.45 hodin

4. Návrh rozpočtu Úřadu pro ochranu osobních údajů na rok 2009 - kapitola 343 Uvede: Igor Němec, předseda ÚOOÚ

Zpravodaj: posl. Helena Mallotová

17.05 hodin

5. Veřejné slyšení k „ Petici za odstranění nerovnosti v úrovni platů provozních a správních zaměstnanců ve školství“ (52.900 podpisů)

17.50 hodin

6. Pokračování projednávání Závěrečných doporučení Výboru OSN pro lidská práva – kontrolního orgánu Mezinárodního paktu o občanských a politických právech

Uvede: ministryně D. Stehlíková

Zpravodaj: posl. Z. Bebarová-Rujbrová

18.10 hodin

7. Projednání Zprávy o stavu lidských práv v ČR v roce 2007

Uvede: ministryně D. Stehlíková

Zpravodaj: posl. H. Orgoníková

18.30 hodin

8. Projednání Zprávy o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2007

Uvede: ministryně D. Stehlíková

Zpravodaj: posl. J. Carbol

18.50 hodin

9. Sdělení předsedkyně výboru

19.00 hodin

10. Projednání přijetí delegace Petičního výboru Národního shromáždění Vietnamské socialistické republiky

19.05 hodin

11.-12.Podněty a připomínky poslanců, návrh termínu a pořadu příští schůze

19.20 hodin

13. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2008 do 31. 7. 2008, za období od 1.8.2008 do 31. 8. 2008 a za období od 1. 9. 2008 do 30. 9. 2008

19.25 hodin

14. Nově podané petice a informace zpravodajů o vyřízení peticí došlých PSP

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro rodinu a Ministerstvo práce a sociálních věcí

si Vás dovolují pozvat na slavnostní vyhlášení výsledků 1. ročníku celostátní soutěže

Obec přátelská rodině

ve 14.00 hodin v místnosti č. 108

Po vyhlášení výsledků bude následovat tisková konference

Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví VZ Malostranské nám. č. 7/19, místnost č. 48 - "Konírna"

od 14.00 hodin

Podvýbor pro dopravu HV v zasedací místnosti č. 306

od 15.00 hodin (uzavřené jednání)


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro obranu
č. 29 (4. – 6. listopadu 2008)
HV - Podvýbor pro dopravu
č. 12 (4. listopadu 2008)
VZ - Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví
č. 8 (4. listopadu 2008)

 

Středa 5. listopadu 2008

Ve dnech 5. - 8. listopadu navštíví Vietnam delegace hospodářského výboru vedená místopředsedou Poslanecké sněmovny Vojtěchem Filipem, předsedou a místopředsedou hospodářského výboru Oldřichem Vojířem a Pavlem Hojdou a členy Hv Z. Lhotou, C. Zapletalem a M. Melčákem.

Z programu : jednání delegace se členy hospodářského výboru NS VSR, setkání s ministryní práce, invalidů a sociálních věcí, jednání na Ministerstvu plánování a investic, na Ministerstvu dopravy, na Ministerstvu stavebnictví, přijetí místopředsedou vlády, generálním tajemníkem ÚV KS VSR Nong Duc Manhem, předsedou NS VSR Nguyen Phu Trongem a jednání s předsedou Lidového výboru HCMC

Členové ústavně právního výboru se účastní pracovní snídaně s delegací ústavně právního výboru Evropského parlamentu

v 8.30 hodin v místnosti č. 55

Mezinárodní konference na téma Rovné příležitosti žen a mužů - zanedbaná priorita. Účastníci a účastnice se zaměří na rovné příležitosti jako součást agendy českého předsednictví EU či roli neziskových organizací.

od 9.30 hodin v zasedací místnosti č. 205, Sněmovní 1
TK ve 12: 30 v Modrém salonku.

Kontrolní výbor výjezdní zasedaní ve školicím středisku v Lipnici nad Sázavou

od 9.30 hodin

1.1. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/12 – Finanční prostředky státního rozpočtu a Evropské unie vynaložené na pořízení a fungování informačních systémů pro čerpání pomoci ze strukturálních fondů Evropské unie a Fondu soudržnosti

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Přizváni: zástupci MMR

Informace Ministerstva pro místní rozvoj o aktuálním stavu Monitorovacího systému fondů Evropské unie pro programové období 2007 až 2013 v České republice Uvede: zástupce MMR

Zpravodaj: posl. V. Koníček

od 11.00 hodin

2. Vládní návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2009, kapitola 381 - Nejvyšší kontrolní úřad

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Přizváni: zástupci MF

od 11.45 hodin

3. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/22 - Výstavba Justičního areálu v Brně

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. L. Ježek

Přizváni: zástupci MS

od 14.00 hodin

4. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/04 - Finanční prostředky určené na vybrané akce programů výstavby a obnovy pozemních komunikací

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. L. Ježek

Přizváni: zástupci MD, ŘSD, SFDI

od 15.00 hodin

5. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/34 - Prostředky státního rozpočtu vynaložené na podporu rodin

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. L. Ježek

Přizváni: zástupce MPSV

od 16.00 hodin

6. Činnost Ministerstva práce a sociálních věcí

Uvede: zástupce MPSV

Zpravodaj: posl. L. Ježek

7. Plán zahraničních aktivit kontrolního výboru na rok 2009

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Sdělení předsedy, různé

Ústavně právní výbor v místnosti č. 55

od 10.15 hodin

1.

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 – kapitola

č . 358 – Ústavní soud

Uvede zástupce Ústavního soudu

Zpravodaj posl. Radim Chytka

10.30 hodin

2.

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 – kapitola

č . 355 – Ústav pro studium totalitních režimů

Uvede zást.Ústavu pro studium totalitních režimů

Zpravodaj posl. Radim Chytka

10.45 hodin

3.

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 – kapitola

č. 336 – Ministerstvo spravedlnosti

Uvede zástupce Ministerstva spravedlnosti

Zpravodaj posl. Radim Chytka

Výbor pro obranu výjezdní zasedání v zařízení Ministerstva obrany ČR Bedřichov , Špindlerův Mlýn

od 9.00 - 9.05 hodin 1. Schválení programu jednání

9.05-10.00 hodin

2. Návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2009 kapitola 308 - Národní bezpečnostní úřad Odůvodní: ředitel NBÚ ČR D. Navrátil

Zpravodaj: posl. M. Svoboda

10.00 -10.30 hodin

3. Informace o přezbrojení novými terénními středními automobily

Odůvodní : nám. ministryně obrany

J. Kopřiva a náčelník GŠ AČR gen. V. Picek

Zpravodaj: posl. J. Vidím

10.30 -11.00 hodin

4. Informace o jednání s firmou Steyer a o pokračování spolupráce při přezbrojení AČR Odůvodní: nám. ministryně obrany

Zpravodaj: posl. A. Seďa

11.00 -12.00 hodin

5. Vojenská strategie České republiky – usnesení vlády ČR č. 907 z 23.7.2008

Dlouhodobá vize resortu Ministerstva obrany ČR – usnesení vlády ČR č. 908 z 23.7.2008 Odůvodní: nám. ministryně obrany

Zpravodaj: posl. M. Svoboda

13.30 -14.30 hodin

6. Vládní návrh působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2009 /sněmovní tisk 641/

Odůvodní: nám. ministryně obrany, náčelník GŠ AČR gen. V. Picek

Zpravodaj: posl. M. Hrbata

14.30-16.00 hodin

7. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zřízení radarové stanice protiraketové obrany Spojených států v České republice, podepsaná dne 8. července 2008 v Praze /sněmovní tisk 621/

8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o právním postavení ozbrojených sil Spojených států přítomných na území České republiky , podepsaná v Londýně dne 19. září 2008 /sněmovní tisk 622/

Odůvodní: ministryně obrany V. Parkanová, ministr zahraničních věcí ČR K. Schwarzen­berg, náčelník GŠ AČR gen. V. Picek

Zpravodaj: posl. J. Vidím

16.00 -19.00 hodin

Návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2009 kapitola 307 - Ministerstvo obrany Odůvodní: ministryně obrany Parkanová

Zpravodaj: posl. M. Hrbata

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

v místnosti č. 106

od 9.00 hodin

1. Sdělení předsedy

9.30 hodin

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), (tisk 573) odůvodní: zástupce MŠMT

zpravodaj: posl. W. Bartoš

10.30 hodin

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.,

o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, (tisk 552)

odůvodní: zást. předkladatelů

zpravodaj: posl. Z Novotný

Podvýbor pro vědu a vysoké školy v zasedací místnosti č. 106

od 14.00 hodin

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj v místnosti č. 211 B

od 9.30 hodin

Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2009 , tisk 623.

Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zpravodaj: posl. Tomáš Kvapil

10.00 hodin

Návrh státního rozpočtu na rok 2009, kapitola č. 317 Ministerstvo pro místní rozvoj.

Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zpravodaj: posl. Zdeňka Horníková

11.00 hodin

Návrh státního rozpočtu na rok 2009, kapitola č. 314 Ministerstvo vnitra.

Předkladatel: Ministerstvo vnitra

Zpravodaj: posl. Tom Zajíček

13.00 hodin

Návrh státního rozpočtu na rok 2009 - kapitola územních rozpočtů.

Předkladatel: Ministerstvo financí

Zpravodaj: posl. Radko Martínek

13.30 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a zákon č.161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, sněmovní tisk 632.

Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí

Zpravodaj: posl. Tomáš Kvapil

Výbor pro životní prostředí v místnosti č. 49, Sněmovní 1

od 9.30 hodin

1. Návrh Státního rozpočtu na rok 2009 kapitoly 348 – Český báňský úřad

Zpravodaj: posl. Vladimír Dlouhý

Odůvodní zástupce Českého báňského úřadu

10.00 hodin

Návrh státního rozpočtu na rok 2009 kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí Zpravodaj: posl. Vlastimil Aubrecht

Odůvodní zástupce Ministerstva životního prostředí

11.00 hodin

3. Návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2009

Zpravodaj: posl. Ladislav Šincl

Odůvodní zástupce Ministerstva životního prostředí

a Státního fondu životního prostředí

hodin

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb.,

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), (tisk 599)

Odůvodní zástupce Ministerstva životního prostředí

Zpravodaj posl. Vladimír Dlouhý

14.00 hodin

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, (tisk 632) Odůvodní zástupce Ministerstva životního prostředí

Zpravodaj posl. Libor Ambrozek

Zemědělský výbor v místnosti č. 108

od 10.00 hodin

1. Zahájení

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 /tisk 612/ - Kapitola č. 346 – Český úřad zeměměřický a katastrální

Úvodní slovo: K. Večeře, předseda ČÚZK

Zprav.zpráva: posl.Petr Zgarba

od 11.00 hodin

Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2007 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2007

/ tisk 565/

Úvodní slovo: ministr Petr Gandalovič

Zprav.zpráva: posl. Daniel Petruška

od 13.00 hodin

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb ., o zemědělství , a další související zákony /sněmovní tisk 587/

Úvodní slovo: ministr Petr Gandalovič

Zprav.zpráva: posl. František Dědič

od 14.00 hodin

5. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 / tisk 612/ - Kapitola č. 329 – Ministerstvo zemědělství

Úvodní slovo: ministr Petr Gandalovič

Zprav.zpráva: posl. Jiří Papež

od 15.00 hodin

6 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), /sněmovní tisk 562/

Úvodní slovo: ministr Petr Gandalovič

Zprav.zpráva: posl. Josef Čerňanský

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

od 13.00 hodin v místnosti č. 106

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, (tisk 552)

Zpravodaj: posl. Zbyněk Novotný

Odůvodní: zástupce předkladatelů


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VO - Podvýbor pro kontrolu programového financování AČR
č. 8 (5. listopadu 2008)
VZ - Podvýbor pro oblasti financované ze státního rozpočtu - výzkum, investice, dotace
č. 5 (5. listopadu 2008)
VVVKM - Podvýbor pro vědu a vysoké školy
č. 8 (5. listopadu 2008)
Stálá komise pro sdělovací prostředky
č. 12 (5. listopadu 2008)

 

Čtvrtek 6. listopadu 2008

Výbor pro obranu výjezdní zasedání v zařízení Ministerstva obrany ČR Bedřichov , Špindlerův Mlýn

od 9.00 - 10.30 hodin

10. Audit Ministerstva obrany ČR

Odůvodní: nám. ministryně obrany R. Šmerda

Zpravodaj: posl. M. Hrbata

Výbor pro sociální politiku v místnosti č. 48/přízemí - tzv. „Konírna“

vchod z Malostranského náměstí č. 7/19

od 9.00 - 11.30 hodin

Návrh státního rozpočtu na rok 2009 – kapitola 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Odůvodní: zástupce MPSV

Zpravodaj: posl. V. Lesenská

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

v místnosti č. 106

od 9.00 hodin

4. Vyhodnocení projektu Enersol a IQ Auto

zpravodajka: posl. M. Šojdrová

10.00 hodin

5. Informace o současném stavu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovaci odůvodní: zástupce MŠMT

zpravodaj: posl. I. Ohlídal

10.30 hodin

6. Informace MŠMT o současném stavu přípravy maturit a o rozpočtu plánovaném na jejich realizaci

odůvodní: zástupce MŠMT

zpravodajka: posl. M. Mertinová

Výbor pro evropské záležitosti v místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 9.00 hodin

1. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – regulační aspekty nanomateriálů /kód dokumentu 11010/08, KOM(2008) 366 v konečném znění/

uvede: zástupce MŠMT

zpravodaj: posl. Petr Krill

2. Sdělení Komise Radě ohledně mandátu k vyjednávání, kterým se Komise pověřuje sjednáním dohody mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii ( Euratom) a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických (USDOE) v oblasti výzkumu a vývoje jaderné bezpečnosti

Návrh rozhodnutí Rady o mandátu k vyjednávání, kterým se Komise pověřuje sjednáním dohody mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii (Euratom) a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických (USDOE) v oblasti výzkumu a vývoje jaderné bezpečnosti /kód dokumentu 12514/08, KOM(2008) 507 v konečném znění/

uvede: zástupce MŠMT

zpravodaj: posl. Rudolf Kufa

3. Zelená kniha – Migrace a mobilita: úkoly a příležitosti vzdělávacích systémů EU /kód dokumentu 11631/08, KOM(2008) 423 v konečném znění/

uvede: zástupce MŠMT

zpravodajka: posl.L. Zelenková

10.30 hodin

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005

o financování společné zemědělské politiky a nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), s cílem vytvořit projekt "Ovoce do škol" /kód dokumentu 11380/08, KOM(2008) 442 v konečném znění/

uvede: zást.MZ

zpravodajka: posl. L. Zelenková

11.00 hodin

5. Informace k případnému oslabení role České republiky při výkonu předsednictví v Radě Evropské unie

uvede: místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra

6. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 1. – 28. září 2008 /doprojednání/

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 29. září – 31. října 2008 uvede: posl. Petr Krill

7. Dokumenty SZBP

8.- 9. Sdělení místopředsedy, různé

14.00 hodin

10. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Hodnocení politiky v oblasti životního prostředí za rok 2007 /kód dokumentu 11796/08, KOM(2008)409 v konečném znění/ uvede: zástupce MŽP

zpravodaj: posl.Pavel Vanoušek

11. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dobrovolné účasti organizací v programu Společenství pro systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) /kód dokumentu 12108/08, KOM(2008) 402 v konečném znění/ uvede: zástupce MŽP

zpravodaj: posl.Pavel Vanoušek

14.45 hodin

12. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů o výsledcích přezkumu fungování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 ze dne 27.června 2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství a o změně směrnice 2002/21/ES /kód dokumentu 13521/08, KOM(2008) 579 v konečném znění/ uvede: zástupce MPO

zpravodajka: posl.G. Kalábková

13. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES)
č. 717/2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství a směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací /kód dokumentu 13531/08, KOM(2008) 580 v konečném znění/

uvede: zástupce MPO

zpravodajka: posl. G.Kalábková

15.30 hodin

14. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček /kód dokumentu 5938/08, KOM(2008) 9 v konečném znění/

uvede: zástupce Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

zpravodajka: posl.G. Kalábková

15. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 612/: kapitola 398 –Všeobecná pokladní správa – v tom:

odvod vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU

financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu a projektů Finančního mechanismu EHP/Norsko a programů Švýcarsko-české spolupráce

výdaje na zajištění přípravy a výkonu předsednictví ČR v Radě EU

uvede: zástupce Ministerstva financí

zpravodaj: posl. Jan Bauer

Kontrolní výbor výjezdní zasedaní ve školicím středisku v Lipnici nad Sázavou

od 9.30 hodin

Vládní návrh na vydání zákona o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) /sněmovní tisk 517/

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. D. Reisiegel

Přizváni: zástupci KAČR

od 10.30 hodin

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/33 - Finanční prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska

Zpravodaj: posl. D. Reisiegel

od 11.00 hodin

11. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/27 - Správa daně z přidané hodnoty po vstupu České republiky do Evropské unie

Zpravodaj: posl. D. Reisiegel

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VSP - Podvýbor pro důchodovou reformu
č. 5 (6. listopadu 2008)

 

Pátek 7. listopadu 2008

Členové výboru pro obranu přijmou náčelníka Generálního štábu

Spolkové republiky Německo

W. Schneiderhana

v 8.15 hodin v místnosti č. 311


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro evropské záležitosti
č. 40 (6. a 7. listopadu 2008)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)