Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 11. do 17. 12. 2006

Pondělí 11. prosince 2006

Slavnostní zahájení výstavy

Svět očima obětí nedobrovolné sterilizace

v 16.00 hodin v atriu Poslanecké sněmovny

 

Úterý 12. prosince 2006

Během dopoledne jednají poslanecké kluby

7. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 14.00 hodin

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.

Podvýbor RV pro daně a cla v místnosti č. 56

od 13.00 hodin

Podvýbor RV pro finanční trhy a loterie v místnosti č. 56

od 13.30 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Volební komise
č. 14 (12. prosince 2006)

 

Středa 13. prosince 2006

7. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Zahraniční výbor v místnosti č. 250, Sněmovní 1

od 15.00 hodin

1. Zahájení schůze

2. Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU

aktuální informace EU a Turecko

Uvede: zástupce MZV

zástupce Parlamentního institutu

v 16.00 hodin

3. Vystoupení ministra zahraničních věcí Alexandra Vondry

informace o Summitu Severoatlantické aliance v Rize

rozprava k aktuálním zahraničně9politickým otázkám

v 17.30 hodin

4. Plán zahraničních aktivit zahraničního výboru na r. 2007

5. - 7. Sdělení předsedy, připomínky a podněty poslanců, návrh termínu a pořadu příští schůze

v 17.45 hodin

Vystoupení nových designovaných velvyslanců ČR

Podvýbor VVVKMT pro heraldiku a vexilologii v místnosti č. 55

od 8.00 hodin

Pod záštitou poslankyně Anny Čurdové a Kateřiny Konečné
se uskuteční
tisková konference na téma

Ženská práva = lidská práva

(u příležitosti Dne lidských práv, připadajícího na 10. 12.)

od 13.00 hodin v místnosti č. 23


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VVVKM - Podvýbor pro školství
č. 3 (13. prosince 2006)

 

Čtvrtek 14. prosince 2006

Výbor pro evropské záležitosti v zasedací místnosti Sněmovní 3

od 9.00 hodin

1. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 30. října – 30. listopadu 2006 /doprojednání/

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 1. – 10. prosince 2006 uvede: posl. Petr Krill

9.15 hodin

2. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES týkající se úplného dosažení vnitřního trhu poštovních služeb Společenství /kód dokumentu 14357/06, KOM(2006) 594 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva informatiky

zpravodaj: posl. Petr Krill

10.00 hodin

3. Zelená kniha o detekčních technologiích při práci donucovacích, celních a jiných bezpečnostních orgánů /kód dokumentu 13183/06, KOM(2006) 474 v konečném znění/ uvede: zástupce Ministerstva vnitra

zpravodaj: posl. Petr Bratský

10.30 hodin

4. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Soudnímu dvoru Evropských společenství o změně ustanovení hlavy IV Smlouvy o založení Evropského společenství týkajících se pravomocí Soudního dvora s cílem zajistit účinnější soudní ochranu /kód dokumentu 11356/06, KOM(2006) 346 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva spravedlnosti

zástupce Ministerstva vnitra

zpravodaj: posl. Cyril Svoboda

11.00 hodin

5. Předloha návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Vízový kodex Společenství /kód dokumentu 11752/06, KOM(2006) 403 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva zahraničních věcí

zpravodaj: posl. Aleš Rádl

6. Dokumenty SZBP

Podvýbor VZ pro ekonomiku v místnosti č. 22

od 17.00 hodin

Tisková konference KSČM se koná od 12.30 hodin v místnosti č. 23

 

Pátek 15. prosince 2006

Akce nejsou hlášeny

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)