Publikace informačního střediska

Publikace

Kolář, P., Valenta, P., Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Praha, Ivan Král  - Nakladatelství, 2011, str. 72, ISBN 978-80-87324-00-4

Publikace je přehledným seznámením s vývojem parlamentarismu na našem území a současnou úlohou Sněmovny v ústavním systému České republiky.

Francová, J., Horyna, M., Kolář, P., Kysela, J., Pecháček, Š., Sosna, K., Syllová,  J., Valenta, P., Parlament České republiky - Poslanecká sněmovna, Praha, Ivan Král  - Nakladatelství, 2008, str. 180, ISBN 978-80-902851-6-3
ISBN 978-80-902851-7-0 (anglická verze)
ISBN 978-80-902851-8-7 (německá verze)
ISBN 978-80-902851-9-4 (francouzská verze)

Reprezentativní publikace s bohatým obrazovým doprovodem. Poskytuje informace o historii sněmovnictví a sídle parlamentních budov. Představuje současnou úlohu a funkce obou komor českého parlamentu.

Syllová,  J., Kolář, P., Kysela, J.,  Georgiev, J., Pecháček, Š., Parlament České republiky, 2. vydání, Praha, Linde, 2008, str. 480 ISBN 978-80-7201-689-4

Odborná publikace je podrobným přehledem  českého parlamentarismu, mezioborovým popisem toho, jakými předpisy se parlament řídí a jak ve skutečnosti funguje. Kniha je určena pro studenty a odborníky z oboru práva a společenských věd. Autoři působí řadu let v Poslanecké sněmovně a Senátu.ISP (příhlásit)