Desky zemské Království českého

desky zemské Království českého

Desky zemské Království českého. Úřední knihy vedené zemským soudem českým obsahovaly zápisy trestních záležitostí,
majetkových převodů, veřejného práva a usnesení českých zemských sněmů. Nejstarší pochází z pol. 13. stol.,
poslední byla napsána v pol. 19. století.
ISP (příhlásit)