Potvrzení Karla IV. (1348)

potvrzení Karla IV. (1348)

Dne 7. dubna 1348 v Praze potvrzuje Karel IV. všechna privilegia udělená českým králům
římskými králi a císaři.
ISP (příhlásit)