Zlatá bula sicilská

Zlatá bula sicilská

Tzv. Zlatá bula sicilská. Listina římského krále a císaře Fridricha II., kterou v basileji dne 26. září 1212 stvrzuje Přemyslu I.
a jeho nástupcům královský titul a stanoví práva a povinnosti českých panovníků.
ISP (příhlásit)