Pamětní deska

pamětní deska

Pamětní deska z roku 1933, kterou vytvořili sochaři L. Šaloun a F. Foit

V této památní budově zemského sněmu království Českého se dokonal revoluční převrat protirakouský a budoval se obnovený stát československý.
Zde se dne 28. října 1918 ujal Národní výbor samosprávy v zemi České. Zde se dne 14. listopadu 1918 sestoupilo Národní shromáždění, zbavilo rod Habsbursko-Lotrinský trůnu českého a prohlásilo republiku Československou, zvolilo jednomyslně jejího prvního presidenta a její vládu.
Zde dne 29. února 1920 schválilo Národní shromáždění ústavní listinu republiky Československé.
ISP (příhlásit)