Sněmovní tisk 659
Novela z. o některých opatřeních proti leg.výnosů z tr.činn. - EU

Stav projednávání ke dni: 24. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 3. 2024.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 659/0 dne 28. 3. 2024.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 22/24, PID KORNCWJHVFIX.

  Předsedkyně sněmovny projednání zákona doporučila 9. 4. 2024. Určila zpravodaje: Jan Kuchař a navrhla přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 67)

 • 1

  Čtení proběhlo 19. 4. 2024 na 98. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 978).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 4. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 659/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 5. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 659/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 5. 2024 na 103. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 5. 2024 na 103. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 659/3, který byl rozeslán 22. 5. 2024 v 10:17.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 6. 6. 2024 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 659/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 6. 2024 na 108. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 84, usnesení č. 1052).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 23. 7. 2024.

Další projednávání možné do 22. 8. 2024 (do 30 dnů od doručení).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4342Michal Zuna25598-39741.docx (25 KB) 10. 5. 2024 v 17:28:58
4376Jiří Havránek25632-39808.docx (161 KB) 21. 5. 2024 v 10:06:31


Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinu, finanční instituce, hospodářský trestný čin, mezinárodní trestní právo, organizovaný zločin, praní špinavých peněz, terorismus, trestná činnost

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)