Sněmovní tisk 564
Novela z. o Státním fondu podpory investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 10. 2023.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 564/0 dne 13. 10. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 649/23, PID KORNCR7LHZGQ.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 10. 2023 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Carbol a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 28. 11. 2023 na 82. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 823).
  Čtení proběhlo 28. 11. 2023 na 82. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 823).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 2. 2024 na 94. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 2. 2024 na 94. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 564/3, který byl rozeslán 28. 2. 2024 v 10:16.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 3. 2024 na 94. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 115, usnesení č. 946).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 3. 2024 návrh zákona Senátu jako tisk 238, dokument 238/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 3. 2024 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 10. 4. 2024 a přijal usnesení č. 100, které bylo rozdáno jako tisk 238/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 4. 2024 na 23. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 399).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 4. 2024.
  Prezident zákon podepsal 29. 4. 2024.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 4. 2024.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 5. 2024.

Zákon vyhlášen 21. 5. 2024 ve Sbírce zákonů v částce 126 pod číslem 126/2024 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3866Ivan Bartoš25122-38932.docx (45 KB) 19. 1. 2024 v 10:24:50
4004Ivan Bartoš25260-39144.docx (46 KB) 26. 2. 2024 v 12:38:57
4010Ivan Bartoš25266-39162.docx (42 KB) 27. 2. 2024 v 09:56:50
4016Jiří Havránek25272-39166.docx (139 KB) 27. 2. 2024 v 12:38:55


Deskriptory EUROVOCu: investice, investiční politika, podpora investic, státní podpora

Navržené změny předpisů (63)ISP (příhlásit)