Sněmovní tisk 392
Novela z. o důchodovém pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 2. 2023.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 392/0 dne 20. 2. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 154/23, PID KORNCP3LFPHV.


  Předsedkyně vyhlásila na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 20. 2. 2023 rozhodla, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 54).

 • PS

  Předsedkyně sněmovny projednání návrhu zákona doporučila 20. 2. 2023.
  Určila zpravodaje: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. a přikázala návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku

 • V
 • 2

  2. Čtení Od projednání návrhu zákona v obecné rozpravě bylo 2. 3. 2023 na 55. schůzi upuštěno.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3., 4. 3. 2023 na 55. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům jako sněmovní dokument 2367.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 3. 2023 na 55. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 426, usnesení č. 558).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 3. 2023.
  Prezident zákon podepsal 16. 3. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 3. 2023.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 3. 2023.

Zákon vyhlášen 20. 3. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 42 pod číslem 71/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1942Jiří Kobza23198-36054.docx (21 KB) 23. 2. 2023 v 18:29:51
1943Jiří Kobza23199-36055.docx (21 KB) 23. 2. 2023 v 18:30:10
1944Jiří Kobza23200-36056.docx (21 KB) 23. 2. 2023 v 18:31:03
1945Jiří Kobza23201-36057.docx (21 KB) 23. 2. 2023 v 18:31:20
1946Jiří Kobza23202-36058.docx (21 KB) 1. 9. 2023 v 11:06:08
1948Karla Maříková23204-36061.docx (21 KB) 24. 2. 2023 v 06:42:13
1949Karla Maříková23205-36062.docx (21 KB) 24. 2. 2023 v 06:46:04
1950Karla Maříková23206-36063.docx (21 KB) 24. 2. 2023 v 06:48:20
1951Karla Maříková23207-36064.docx (21 KB) 24. 2. 2023 v 06:50:28
1952Karla Maříková23208-36065.docx (21 KB) 24. 2. 2023 v 06:52:33
1953Radek Rozvoral23209-36066.docx (21 KB) 24. 2. 2023 v 08:50:37
1954Radek Rozvoral23210-36067.docx (21 KB) 24. 2. 2023 v 08:50:53
1955Radek Rozvoral23211-36068.docx (21 KB) 24. 2. 2023 v 08:51:07
1956Radek Rozvoral23212-36069.docx (21 KB) 24. 2. 2023 v 08:51:22
1957Radek Rozvoral23213-36070.docx (21 KB) 24. 2. 2023 v 08:51:34
1960Karel Sládeček23216-36082.docx (21 KB) 24. 2. 2023 v 10:23:41
1962Karel Sládeček23218-36084.docx (21 KB) 24. 2. 2023 v 10:25:02
1963Karel Sládeček23219-36085.docx (21 KB) 24. 2. 2023 v 10:26:08
1964Karel Sládeček23220-36086.docx (21 KB) 24. 2. 2023 v 10:26:46
1965Karel Sládeček23221-36087.docx (21 KB) 24. 2. 2023 v 10:29:09
1966Vladimír Zlínský23222-36088.docx (21 KB) 24. 2. 2023 v 10:41:35
1967Vladimír Zlínský23223-36089.docx (21 KB) 24. 2. 2023 v 10:42:51
1968Vladimír Zlínský23224-36090.docx (21 KB) 24. 2. 2023 v 10:44:15
1969Vladimír Zlínský23225-36091.docx (21 KB) 24. 2. 2023 v 10:44:41
1970Vladimír Zlínský23226-36092.docx (21 KB) 24. 2. 2023 v 10:45:06
1971Jan Hrnčíř23227-36093.docx (21 KB) 24. 2. 2023 v 10:54:17
1972Jan Hrnčíř23228-36094.docx (21 KB) 24. 2. 2023 v 10:54:51
1973Jan Hrnčíř23229-36095.docx (21 KB) 24. 2. 2023 v 10:55:19
1975Jan Hrnčíř23231-36096.docx (21 KB) 24. 2. 2023 v 10:55:45
1976Jan Hrnčíř23232-36097.docx (21 KB) 24. 2. 2023 v 10:56:14
1977Radim Fiala23233-36101.docx (32 KB) 24. 2. 2023 v 11:40:02
1979Radim Fiala23235-36102.docx (32 KB) 24. 2. 2023 v 11:41:36
1980Radim Fiala23236-36103.docx (32 KB) 24. 2. 2023 v 11:41:55
1981Radim Fiala23237-36104.docx (32 KB) 24. 2. 2023 v 11:42:29
1982Radim Fiala23238-36105.docx (32 KB) 24. 2. 2023 v 11:42:43
1983Iveta Štefanová23239-36106.docx (21 KB) 24. 2. 2023 v 11:55:13
1986Iveta Štefanová23242-36107.docx (21 KB) 24. 2. 2023 v 11:56:28
1989Iveta Štefanová23245-36108.docx (21 KB) 24. 2. 2023 v 11:57:11
1990Iveta Štefanová23246-36109.docx (21 KB) 24. 2. 2023 v 11:57:34
1991Iveta Štefanová23247-36110.docx (18 KB) 24. 2. 2023 v 11:58:26
1992Jan Síla23248-36111.docx (21 KB) 24. 2. 2023 v 12:28:05
1993Jan Síla23249-36112.docx (21 KB) 24. 2. 2023 v 12:29:11
1994Jan Síla23250-36113.docx (21 KB) 24. 2. 2023 v 12:29:49
1995Jan Síla23251-36114.docx (21 KB) 24. 2. 2023 v 12:30:21
1996Jan Síla23252-36115.docx (21 KB) 24. 2. 2023 v 12:30:49
1997Tomio Okamura23253-36116.docx (43 KB) 24. 2. 2023 v 14:25:13
1999Tomio Okamura23255-36118.docx (43 KB) 24. 2. 2023 v 14:26:16
2000Tomio Okamura23256-36119.docx (43 KB) 24. 2. 2023 v 14:26:58
2001Tomio Okamura23257-36120.docx (43 KB) 24. 2. 2023 v 14:27:37
2002Tomio Okamura23258-36121.docx (43 KB) 24. 2. 2023 v 14:28:05
2004Jaroslav Foldyna23260-36122.docx (43 KB) 24. 2. 2023 v 15:36:24
2005Jaroslav Foldyna23261-36123.docx (43 KB) 24. 2. 2023 v 15:37:07
2006Jaroslav Foldyna23262-36124.docx (43 KB) 24. 2. 2023 v 15:37:39
2007Jaroslav Foldyna23263-36125.docx (43 KB) 24. 2. 2023 v 15:38:33
2008Jaroslav Foldyna23264-36126.docx (43 KB) 24. 2. 2023 v 15:38:55
2011Vladimíra Lesenská23267-36136.docx (21 KB) 26. 2. 2023 v 11:25:41
2012Vladimíra Lesenská23268-36137.docx (21 KB) 26. 2. 2023 v 11:27:40
2013Vladimíra Lesenská23269-36138.docx (21 KB) 26. 2. 2023 v 11:31:24
2014Vladimíra Lesenská23270-36139.docx (21 KB) 26. 2. 2023 v 11:32:09
2016Vladimíra Lesenská23272-36140.docx (21 KB) 26. 2. 2023 v 11:32:55
2017Marie Pošarová23273-36141.doc (23 KB) 26. 2. 2023 v 19:13:15
2018Marie Pošarová23274-36142.doc (23 KB) 26. 2. 2023 v 19:14:38
2019Marie Pošarová23275-36143.doc (23 KB) 26. 2. 2023 v 19:15:30
2020Marie Pošarová23276-36144.doc (23 KB) 26. 2. 2023 v 19:16:02
2021Marie Pošarová23277-36145.doc (23 KB) 26. 2. 2023 v 19:16:28
2022Radek Koten23278-36146.docx (22 KB) 26. 2. 2023 v 20:07:39
2023Radek Koten23279-36147.docx (22 KB) 26. 2. 2023 v 20:09:11
2024Radek Koten23280-36148.docx (22 KB) 26. 2. 2023 v 20:10:47
2025Radek Koten23281-36149.docx (22 KB) 26. 2. 2023 v 20:12:17
2026Radek Koten23282-36150.docx (22 KB) 26. 2. 2023 v 20:13:20
2027Jaroslav Dvořák23283-36151.docx (20 KB) 26. 2. 2023 v 20:36:34
2028Jaroslav Bašta23284-36152.docx (44 KB) 26. 2. 2023 v 20:39:21
2029Jaroslav Bašta23285-36153.docx (44 KB) 26. 2. 2023 v 20:39:21
2030Jaroslav Bašta23286-36154.docx (44 KB) 26. 2. 2023 v 20:39:21
2031Jaroslav Bašta23287-36155.docx (44 KB) 26. 2. 2023 v 20:39:22
2032Jaroslav Bašta23288-36156.docx (44 KB) 26. 2. 2023 v 20:39:22
2033Jaroslav Dvořák23289-36157.docx (20 KB) 26. 2. 2023 v 20:39:27
2034Jaroslav Dvořák23290-36158.docx (21 KB) 26. 2. 2023 v 20:40:06
2035Jaroslav Dvořák23291-36159.docx (20 KB) 26. 2. 2023 v 20:41:04
2036Jaroslav Dvořák23292-36160.docx (21 KB) 26. 2. 2023 v 20:41:46
2037Lucie Šafránková23293-36161.docx (21 KB) 27. 2. 2023 v 09:07:16
2038Lucie Šafránková23294-36162.docx (21 KB) 27. 2. 2023 v 09:08:04
2039Lucie Šafránková23295-36163.docx (21 KB) 27. 2. 2023 v 09:08:45
2040Lucie Šafránková23296-36164.docx (21 KB) 27. 2. 2023 v 09:09:31
2041Lucie Šafránková23297-36165.docx (21 KB) 27. 2. 2023 v 09:10:48
2042Lucie Šafránková23298-36166.docx (20 KB) 27. 2. 2023 v 09:11:29
2043Lucie Šafránková23299-36167.docx (24 KB) 4. 4. 2023 v 18:56:27
2044Oldřich Černý23300-36168.docx (21 KB) 27. 2. 2023 v 10:43:58
2045Oldřich Černý23301-36169.docx (21 KB) 27. 2. 2023 v 10:44:53
2046Oldřich Černý23302-36170.docx (21 KB) 27. 2. 2023 v 10:45:26
2047Oldřich Černý23303-36171.docx (21 KB) 27. 2. 2023 v 10:47:05
2048Oldřich Černý23304-36173.docx (21 KB) 27. 2. 2023 v 10:48:15
2049Radovan Vích23305-36174.docx (44 KB) 27. 2. 2023 v 10:55:06
2050Radovan Vích23306-36175.docx (44 KB) 27. 2. 2023 v 10:55:06
2051Radovan Vích23307-36176.docx (44 KB) 27. 2. 2023 v 10:55:06
2052Radovan Vích23308-36177.docx (45 KB) 27. 2. 2023 v 10:55:06
2053Radovan Vích23309-36178.docx (44 KB) 27. 2. 2023 v 10:55:06
2056Zdeněk Kettner23312-36185.docx (21 KB)Navýšení pevné finanční částky, o kterou mají být důchody valorizovány, o 1 464 korun.27. 2. 2023 v 14:05:49
2057Zdeněk Kettner23313-36186.docx (21 KB)Navýšení pevné finanční částky, o kterou mají být důchody valorizovány, o 1 463 korun.27. 2. 2023 v 14:07:06
2058Zdeněk Kettner23314-36187.docx (21 KB)Navýšení pevné finanční částky, o kterou mají být důchody valorizovány, o 1 462 korun.27. 2. 2023 v 14:09:28
2059Zdeněk Kettner23315-36188.docx (21 KB)Navýšení pevné finanční částky, o kterou mají být důchody valorizovány, o 1 461 korun.27. 2. 2023 v 14:11:10
2060Zdeněk Kettner23316-36189.docx (21 KB)Navýšení pevné finanční částky, o kterou mají být důchody valorizovány, o 1 460 korun.27. 2. 2023 v 14:12:05
2067Jana Pastuchová23323-36207.docx (40 KB)
23323-36208.docx (40 KB)
23323-36209.docx (40 KB)
23323-36210.docx (40 KB)
 28. 2. 2023 v 15:58:43
2068Jana Pastuchová23324-36211.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 16:02:04
2069Jana Pastuchová23325-36212.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 16:02:29
2070Jana Pastuchová23326-36213.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 16:02:47
2071Jana Pastuchová23327-36214.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 16:03:07
2072Klára Dostálová23328-36215.docx (37 KB) 28. 2. 2023 v 16:09:47
2073Klára Dostálová23329-36216.docx (37 KB) 28. 2. 2023 v 16:12:40
2074Klára Dostálová23330-36217.docx (37 KB) 28. 2. 2023 v 16:14:10
2075Klára Dostálová23331-36218.docx (37 KB) 28. 2. 2023 v 16:15:33
2076Alena Schillerová23332-36219.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 16:20:30
2077Alena Schillerová23333-36223.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 16:20:34
2079Alena Schillerová23335-36224.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 16:20:36
2080Alena Schillerová23336-36225.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 16:20:38
2081Jan Volný23337-36230.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 16:25:51
2083Jan Volný23339-36235.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 16:27:23
2084Jan Volný23340-36237.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 16:28:05
2085Jan Volný23341-36238.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 16:28:37
2087Jaroslava Pokorná Jermanová23343-36239.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 16:33:28
2088Jaroslava Pokorná Jermanová23344-36240.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 16:34:52
2089Romana Fischerová23345-36241.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 16:35:28
2090Drahoslav Ryba23346-36242.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 16:35:29
2091Jaroslava Pokorná Jermanová23347-36243.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 16:35:32
2092Romana Fischerová23348-36246.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 16:36:16
2093Jaroslava Pokorná Jermanová23349-36244.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 16:36:11
2094Drahoslav Ryba23350-36245.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 16:36:14
2095Romana Fischerová23351-36248.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 16:37:01
2096Drahoslav Ryba23352-36247.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 16:36:56
2097Romana Fischerová23353-36250.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 16:37:35
2098Drahoslav Ryba23354-36249.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 16:37:29
2099Martin Kukla23355-36251.docx (40 KB)PN 1455Kč,-28. 2. 2023 v 16:41:22
2100Martin Kukla23356-36252.docx (40 KB)PN 1526Kč,-28. 2. 2023 v 16:42:45
2101Martin Kukla23357-36253.docx (40 KB)PN 1597Kč,-28. 2. 2023 v 16:43:46
2102Martin Kukla23358-36254.docx (40 KB)PN 1668Kč,-28. 2. 2023 v 16:44:38
2103Ivana Mádlová23359-36255.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 17:04:31
2104Ivana Mádlová23360-36256.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 17:05:14
2105Ivana Mádlová23361-36257.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 17:05:42
2106Ivana Mádlová23362-36258.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 17:06:22
2107Stanislav Berkovec23363-36260.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 17:23:35
2108Stanislav Berkovec23364-36261.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 17:25:30
2109Stanislav Berkovec23365-36262.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 17:26:33
2110Stanislav Berkovec23366-36263.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 17:27:28
2111Jiří Strýček23367-36264.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 17:47:22
2112Jiří Strýček23368-36265.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 17:47:42
2113Jiří Strýček23369-36266.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 17:48:05
2114Jiří Strýček23370-36267.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 17:48:27
2115Aleš Juchelka23371-36268.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 17:57:43
2116Aleš Juchelka23372-36269.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 17:58:02
2117Aleš Juchelka23373-36270.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 17:58:24
2118Aleš Juchelka23374-36271.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 17:58:40
2119Andrej Babiš23375-36292.docx (37 KB) 28. 2. 2023 v 19:03:39
2120Michal Ratiborský23376-36272.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 18:05:17
2121Michal Ratiborský23377-36273.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 18:05:36
2122Michal Ratiborský23378-36274.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 18:06:30
2123Michal Ratiborský23379-36275.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 18:06:56
2124Robert Stržínek23380-36276.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 18:14:00
2125Robert Stržínek23381-36277.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 18:14:17
2126Robert Stržínek23382-36278.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 18:14:35
2127Robert Stržínek23383-36279.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 18:15:01
2128Marek Novák23384-36280.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 18:27:08
2129Marek Novák23385-36281.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 18:27:25
2130Marek Novák23386-36282.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 18:27:41
2131Marek Novák23387-36283.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 18:27:58
2132Lubomír Wenzl23388-36355.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 07:43:38
2134Margita Balaštíková23390-36288.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 18:59:36
2135Margita Balaštíková23391-36289.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 18:59:52
2136Margita Balaštíková23392-36290.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 19:00:07
2137Margita Balaštíková23393-36291.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 19:00:29
2138Andrej Babiš23394-36293.docx (37 KB)
23394-36294.docx (37 KB)
 28. 2. 2023 v 19:04:31
2139Berenika Peštová23395-36295.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 19:05:56
2140Andrej Babiš23396-36296.docx (37 KB) 28. 2. 2023 v 19:06:01
2141Berenika Peštová23397-36297.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 19:06:11
2142Berenika Peštová23398-36298.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 19:06:31
2143Berenika Peštová23399-36299.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 19:06:45
2144Andrej Babiš23400-36300.docx (37 KB) 28. 2. 2023 v 19:06:52
2145Jana Hanzlíková23401-36301.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 19:14:37
2146Jana Hanzlíková23402-36302.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 19:14:54
2147Jana Hanzlíková23403-36303.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 19:15:08
2148Jana Hanzlíková23404-36304.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 19:15:25
2149Jana Mračková Vildumetzová23405-36305.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 19:19:30
2150Jana Mračková Vildumetzová23406-36306.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 19:21:01
2151Jana Mračková Vildumetzová23407-36307.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 19:21:57
2152Andrej Babiš23408-36308.docx (37 KB) 28. 2. 2023 v 19:22:14
2153Jana Mračková Vildumetzová23409-36309.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 19:22:56
2154Andrej Babiš23410-36310.docx (37 KB) 28. 2. 2023 v 19:22:49
2157Karel Tureček23413-36315.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 20:31:44
2158Karel Tureček23414-36316.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 20:34:24
2159Karel Tureček23415-36317.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 20:35:11
2160Karel Tureček23416-36318.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 20:35:51
2161Ondřej Babka23417-36319.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 20:40:57
2162Ondřej Babka23418-36320.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 20:41:31
2163Ondřej Babka23419-36321.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 20:41:48
2164Ondřej Babka23420-36322.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 20:42:07
2165Eva Fialová23421-36323.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 21:28:02
2166Eva Fialová23422-36325.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 21:29:44
2167Eva Fialová23423-36326.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 21:30:30
2168Eva Fialová23424-36327.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 21:31:13
2169Věra Adámková23425-36328.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 21:58:24
2170Věra Adámková23426-36329.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 21:59:51
2171Lenka Knechtová23427-36339.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 22:08:46
2172Věra Adámková23428-36330.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 22:00:29
2173Věra Adámková23429-36331.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 22:00:51
2174Lenka Knechtová23430-36336.docx (40 KB)Valorizace - 151928. 2. 2023 v 22:06:29
2175Lenka Knechtová23431-36337.docx (40 KB)Valorizace - 159028. 2. 2023 v 22:05:57
2176Lenka Knechtová23432-36338.docx (40 KB)Valorizace - 166128. 2. 2023 v 22:04:51
2178Lubomír Wenzl23434-36340.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 22:27:19
2179Lubomír Wenzl23435-36341.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 22:27:44
2180Lubomír Wenzl23436-36342.docx (40 KB) 28. 2. 2023 v 22:28:03
2181David Štolpa23437-36343.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 06:13:05
2182David Pražák23438-36344.docx (40 KB)
23438-36345.docx (40 KB)
23438-36346.docx (40 KB)
23438-36347.docx (40 KB)
 1. 3. 2023 v 06:15:06
2183David Štolpa23439-36348.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 06:14:47
2184David Štolpa23440-36349.docx (41 KB) 1. 3. 2023 v 06:15:46
2185David Štolpa23441-36350.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 06:16:16
2186Zuzana Ožanová23442-36351.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 07:13:46
2187Zuzana Ožanová23443-36352.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 07:14:09
2188Zuzana Ožanová23444-36353.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 07:14:28
2189Zuzana Ožanová23445-36354.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 07:14:48
2191Ivan Jáč23447-36356.docx (40 KB)
23447-36357.docx (40 KB)
23447-36358.docx (40 KB)
23447-36359.docx (40 KB)
 1. 3. 2023 v 08:43:27
2192Roman Kubíček23448-36360.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 08:44:15
2193Roman Kubíček23449-36361.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 08:45:00
2194Roman Kubíček23450-36362.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 08:45:34
2195Roman Kubíček23451-36363.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 08:46:04
2196Josef Kott23452-36364.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 09:41:33
2197Josef Kott23453-36365.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 09:43:03
2198Josef Kott23454-36366.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 09:43:56
2199Josef Kott23455-36367.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 09:44:37
2201Jan Richter23457-36368.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 10:59:45
2202Jan Richter23458-36369.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 11:00:33
2203Jan Richter23459-36370.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 11:01:25
2204Jan Richter23460-36371.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 11:01:44
2206Igor Hendrych23462-36373.docx (40 KB)
23462-36374.docx (40 KB)
23462-36375.docx (40 KB)
23462-36376.docx (40 KB)
 1. 3. 2023 v 11:44:45
2207Igor Hendrych23463-36377.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 11:48:29
2208Igor Hendrych23464-36378.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 11:48:50
2209Igor Hendrych23465-36379.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 11:50:24
2210Ivan Jáč23466-36380.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 11:50:24
2211Igor Hendrych23467-36382.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 11:51:46
2212Ivan Jáč23468-36381.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 11:51:12
2213Ivan Jáč23469-36383.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 11:51:39
2214Ivan Jáč23470-36384.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 11:52:18
2218Ladislav Okleštěk23474-36388.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 13:51:11
2220Lubomír Brož23476-36390.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 14:10:35
2221Lubomír Brož23477-36391.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 14:10:55
2222Lubomír Brož23478-36392.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 14:11:11
2223Lubomír Brož23479-36393.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 14:11:27
2224Monika Oborná23480-36395.docx (40 KB)
23480-36396.docx (40 KB)
23480-36397.docx (40 KB)
23480-36398.docx (40 KB)
 1. 3. 2023 v 14:16:55
2225Jiří Mašek23481-36394.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 14:14:47
2226Jiří Mašek23482-36399.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 14:17:08
2227Monika Oborná23483-36400.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 14:18:34
2229Monika Oborná23485-36401.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 14:19:15
2230Monika Oborná23486-36402.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 14:19:51
2231Jiří Mašek23487-36403.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 14:19:53
2232Monika Oborná23488-36405.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 14:20:26
2233Jiří Mašek23489-36404.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 14:20:15
2234Jiří Mašek23490-36406.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 14:20:36
2235Jiří Mašek23491-36407.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 14:20:58
2236Ladislav Okleštěk23492-36408.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 14:22:12
2237Ladislav Okleštěk23493-36409.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 14:22:12
2238Ladislav Okleštěk23494-36410.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 14:22:12
2239Petr Sadovský23495-36411.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 14:33:03
2240Petr Sadovský23496-36412.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 14:33:47
2241Petr Sadovský23497-36413.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 14:34:10
2242Lubomír Metnar23498-36414.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 14:34:35
2243Petr Sadovský23499-36415.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 14:34:44
2244Lubomír Metnar23500-36416.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 14:34:55
2245Lubomír Metnar23501-36417.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 14:35:10
2246Lubomír Metnar23502-36418.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 14:35:32
2247Milan Wenzl23503-36419.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 14:44:11
2248Milan Wenzl23504-36420.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 14:44:35
2249Milan Wenzl23505-36421.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 14:45:00
2250Milan Wenzl23506-36422.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 14:45:16
2251Tomáš Helebrant23507-36423.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 14:51:17
2252Jana Berkovcová23508-36428.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 14:56:52
2253Tomáš Helebrant23509-36424.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 14:52:00
2254Tomáš Helebrant23510-36425.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 14:52:27
2255Tomáš Helebrant23511-36426.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 14:53:00
2257Jana Berkovcová23513-36429.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 14:58:33
2258Jana Berkovcová23514-36432.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 14:59:26
2259Hubert Lang23515-36431.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 14:59:30
2261Jana Berkovcová23517-36433.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 15:00:07
2262Kamal Farhan23518-36434.docx (51 KB) 1. 3. 2023 v 15:00:30
2263Hubert Lang23519-36435.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 15:01:01
2264Kamal Farhan23520-36436.docx (52 KB) 1. 3. 2023 v 15:01:07
2265Kamal Farhan23521-36437.docx (52 KB) 1. 3. 2023 v 15:01:34
2266Kamal Farhan23522-36438.docx (52 KB) 1. 3. 2023 v 15:02:40
2268Hubert Lang23524-36440.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 15:03:17
2269Hubert Lang23525-36441.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 15:04:24
2270Jaroslav Faltýnek23526-36442.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 15:24:11
2272Jaroslav Faltýnek23528-36444.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 15:24:12
2273Jaroslav Faltýnek23529-36445.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 15:24:12
2274Jaroslav Faltýnek23530-36446.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 15:24:12
2275Lenka Dražilová23531-36447.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 15:50:26
2276Lenka Dražilová23532-36448.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 15:51:14
2277Lenka Dražilová23533-36449.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 15:51:42
2278Lenka Dražilová23534-36450.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 15:52:22
2281Berenika Peštová23537-36453.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 18:13:55
2282Berenika Peštová23538-36455.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 18:14:15
2283Berenika Peštová23539-36456.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 18:14:34
2284Jana Hanzlíková23540-36457.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 18:24:12
2285Jana Hanzlíková23541-36458.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 18:24:31
2286Jana Hanzlíková23542-36459.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 18:24:54
2287Stanislav Fridrich23543-36460.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 19:00:55
2288Stanislav Fridrich23544-36461.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 19:01:43
2289Stanislav Fridrich23545-36462.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 19:02:13
2290Stanislav Fridrich23546-36463.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 19:02:33
2291Josef Bělica23547-36464.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 19:16:04
2292Josef Bělica23548-36465.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 19:16:22
2293Josef Bělica23549-36466.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 19:16:40
2294Josef Bělica23550-36467.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 19:16:58
2295Julius Špičák23551-36468.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 20:29:17
2296Julius Špičák23552-36469.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 20:29:38
2297Julius Špičák23553-36470.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 20:30:06
2298Julius Špičák23554-36471.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 20:30:28
2299Richard Brabec23555-36472.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 20:41:52
2300Richard Brabec23556-36473.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 20:43:07
2301Richard Brabec23557-36474.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 20:43:50
2302Richard Brabec23558-36475.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 20:44:44
2303Patrik Nacher23559-36476.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 23:08:59
2304Patrik Nacher23560-36477.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 23:09:52
2305Patrik Nacher23561-36478.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 23:10:37
2306Patrik Nacher23562-36479.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 23:11:34
2307Robert Králíček23563-36480.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 23:17:31
2308Robert Králíček23564-36481.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 23:18:23
2309Robert Králíček23565-36482.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 23:19:16
2310Robert Králíček23566-36483.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 23:19:58
2311Taťána Malá23567-36484.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 23:32:06
2312Taťána Malá23568-36485.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 23:32:48
2313Taťána Malá23569-36486.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 23:33:18
2314Taťána Malá23570-36487.docx (40 KB) 1. 3. 2023 v 23:33:53
2315Jana Pastuchová23571-36488.docx (40 KB) 2. 3. 2023 v 09:31:16
2316Jana Pastuchová23572-36489.docx (40 KB) 2. 3. 2023 v 09:31:36
2317Jana Pastuchová23573-36490.docx (40 KB) 2. 3. 2023 v 09:31:58
2318Jana Pastuchová23574-36491.docx (40 KB) 2. 3. 2023 v 09:32:18
2321Radek Vondráček23577-36494.docx (40 KB) 2. 3. 2023 v 11:21:22
2322Radek Vondráček23578-36495.docx (40 KB) 2. 3. 2023 v 11:22:18
2323Radek Vondráček23579-36496.docx (40 KB) 2. 3. 2023 v 11:27:28
2324Radek Vondráček23580-36497.docx (40 KB) 2. 3. 2023 v 11:28:35
2326Lenka Dražilová23582-36498.docx (40 KB) 2. 3. 2023 v 13:42:53
2327Lenka Dražilová23583-36499.docx (40 KB) 2. 3. 2023 v 13:43:25
2328Milan Brázdil23584-36501.docx (40 KB) 2. 3. 2023 v 13:44:18
2329Lenka Dražilová23585-36500.docx (40 KB) 2. 3. 2023 v 13:43:49
2330Lenka Dražilová23586-36502.docx (40 KB) 2. 3. 2023 v 13:44:19
2331Milan Brázdil23587-36503.docx (40 KB) 2. 3. 2023 v 13:45:04
2332Milan Brázdil23588-36504.docx (40 KB) 2. 3. 2023 v 13:45:58
2333Milan Brázdil23589-36505.docx (40 KB) 2. 3. 2023 v 13:46:51
2334Margita Balaštíková23590-36506.docx (45 KB) 2. 3. 2023 v 14:50:31
2335Margita Balaštíková23591-36507.docx (45 KB) 2. 3. 2023 v 14:50:47
2336David Kasal23592-36508.docx (40 KB) 2. 3. 2023 v 19:51:14
2337David Kasal23593-36509.docx (40 KB) 2. 3. 2023 v 19:52:06
2338David Kasal23594-36510.docx (40 KB) 2. 3. 2023 v 19:53:20
2339David Kasal23595-36511.docx (40 KB) 2. 3. 2023 v 19:53:48
2340Karel Havlíček23596-36512.docx (40 KB) 2. 3. 2023 v 20:50:59
2341Karel Havlíček23597-36513.docx (40 KB) 2. 3. 2023 v 20:51:24
2342Karel Havlíček23598-36514.docx (40 KB) 2. 3. 2023 v 20:51:45
2343Karel Havlíček23599-36515.docx (40 KB) 2. 3. 2023 v 20:52:06
2348Jaroslava Pokorná Jermanová23604-36521.docx (40 KB) 3. 3. 2023 v 18:24:08
2350Eva Fialová23606-36522.docx (40 KB) 3. 3. 2023 v 18:38:19
2351Zuzana Ožanová23607-36523.docx (40 KB) 3. 3. 2023 v 18:38:12
2352Richard Brabec23608-36526.docx (40 KB) 3. 3. 2023 v 18:58:28
2353Ivana Mádlová23609-36527.docx (40 KB) 3. 3. 2023 v 18:58:22
2354Drahoslav Ryba23610-36529.docx (40 KB) 3. 3. 2023 v 19:06:46
2355Romana Fischerová23611-36528.docx (40 KB) 3. 3. 2023 v 19:11:13
2358Stanislav Berkovec23614-36531.docx (40 KB) 3. 3. 2023 v 19:15:09
2359Petr Sadovský23615-36532.docx (40 KB) 3. 3. 2023 v 19:17:23
2360Lenka Knechtová23616-36533.docx (40 KB)17153. 3. 2023 v 19:19:13
2361Lubomír Brož23617-36534.docx (40 KB) 3. 3. 2023 v 19:27:55
2362Robert Stržínek23618-36535.docx (40 KB) 3. 3. 2023 v 19:36:53
2364Ondřej Babka23620-36536.docx (40 KB) 3. 3. 2023 v 20:22:28


Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, podmínky pro odchod do důchodu, sociální zabezpečení

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)