Sněmovní tisk 369
Vl.n. z. o financování obrany ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 1. 2023.
Zástupce navrhovatele: min. obrany.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 369/0 dne 20. 1. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1456/22, PID KORNCJJEG2R3.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 1. 2023 (usnesení č. 123). Určil zpravodaje: Mgr. Josef Flek a navrhl Výbor pro obranu jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Rozpočtový výbor.

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 2. 2023 na 52. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 526).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 15. 3. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 369/1 (doporučuje schválit).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 3. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 369/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 4. 2023 na 63. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 4. 2023 na 63. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 369/3, který byl rozeslán 5. 4. 2023 v 9:23.

 • G
  • Výbor pro obranu vydal usnesení garančního výboru, které bylo 12. 4. 2023 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 369/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 4. 2023 na 63. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 145, usnesení č. 614).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 2. 5. 2023.
  Zákon Senátem schválen 2. 6. 2023.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 6. 2023.
  Prezident zákon podepsal 7. 6. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 6. 2023.

Zákon vyhlášen 23. 6. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 89 pod číslem 177/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2459Marian Jurečka23715-36687.doc (90 KB) 29. 3. 2023 v 16:28:47
2475Lubomír Metnar23731-36716.docx (42 KB) 4. 4. 2023 v 11:18:59


Deskriptory EUROVOCu: armáda, obranná politika, rozpočet na obranu, státní rozpočet

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)